Etikettarkiv: rökning

Ett hjälpsystem för rökfrihet

ASP Bladet träffade Anna-Lena Wahlfors för att få oss en inblick i hur systemet med rökavvänjningen sker. Det är ett samarbete mellan kommunen och företaget Previa där hela 70 procent lyckas sluta röka.

Anna-Lena är kontaktperson för programmet för rökavvänjning, men det är fler sköterskor som har gruppmötena. Hon kallar sig coach och nikotinavvänjare. Previa som hon jobbar hos är en partner till Karlstads kommun för att erbjuda hjälp att sluta röka eller snusa, en hjälp som måste finnas när kommunen fört in rökförbud i sin policy.

Anna-Lena träffar de personer som gått in i programmet och många där är negativa till förbudet och känner sig tvingade att sluta: att vilja sluta med tobak måste komma från en själv menar hon. Bara rökning ingår i policyn, då snusning och nikotinläkemedel inte stör omgivningen på samma sätt. Det är dessutom lättare att smyga med snus.

– Vi har gruppträffar och läkaren här skriver ut läkemedel på recept, berättar Anna-Lena. Nikotinersättning är sådant man får köpa själv. Man kan bli mer motiverad när man får köpa själv. Man kan också se det som så, att om man slutar röka så har man pengar över för att köpa nikotinläkemedel med. Sedan får de förstås hjälp från oss coacher.

Kommunen finansierar

Både gruppmötena och de individuella träffarna med både läkare och sjuksköterskor finansieras av kommunen.

– Hjälpverksamheten har hållit på i flera år med egna koncept som Previa stått för, både individuellt eller i grupp, men den här gruppverksamheten är ny från nyåret 2012. Det nuvarande upplägget, Well-at-Work, kommer från läkemedelsföretaget Pfizer.

– Det är på individnivå en vinst att bli nikotinfri, både hjärt- kärlsjukdomar och risken för cancer minskar. Cheferna får en friskare personal och på samhällsekonomisk nivå kostar rökning samhället ofantligt mycket pengar.

Med denna metod lyckas cirka 70 procent sluta röka, något som är svårt att lyckas med på egen hand. Programmet pågår ungefär fyra månaders tid och tre månader efter avslutat program hålls ett uppföljningsmöte för att se hur det går: det är en extra sporre för att se om de fortfarande är rökfria. För kommunanställda finns här en möjlighet att bli fri från tobak:

– Vill man sluta röka får man gärna höra av sig till oss, då man kan detta från jobbet och dessutom på arbetstid, blir hennes slutliga ord.

 Text: Maria Lundby Bohlin

Hälsa och Wellness

Nytt program på Karlstads Universitet

Trots ökad välfärd och stigande medellivslängd mår många allt sämre. Ensamboende, rökning, stillasittande, dåliga matvanor och för mycket alkohol, tillsammans med krav och stress i arbets- och privatliv kan vara svårhanterligt och leda till nedsatt psykisk och fysisk hälsa. Symptom som trötthet, sömnproblem, oro och ångest har blivit vanliga, liksom kroppsliga besvär som smärta och övervikt.

1098575_38454979

Det kan vara svårt att inom sjukvården hjälpa dem som drabbas, då många av dem, åtminstone inledningsvis, inte i första hand behöver medicinsk behandling, utan snarare vägledning i att hantera sin livssituation och i att hålla sig friska. Får situationen däremot pågå under en längre tid är risken hög för allvarlig och behandlingskrävande sjukdom.

Stort personligt lidande och betydande samhällskostnader skulle kunna sparas om man lyckades hjälpa de drabbade på ett tidigare stadium.

Man vill på Karlstads Universitet möta behovet av utbildad personal inom detta område, och höstterminen 2009 kommer ett nytt tvåårigt program, ”Hälsa och wellness”, att starta på universitetet. Utbildningen inriktar sig i första hand på hur man kan förebygga ohälsa genom att hjälpa människor att påverka sitt beteende och sin livsstil så att förutsättningarna för ett gott mående blir så bra som möjligt. För att uppnå detta utgår man i undervisningen från en helhetssyn på människan, utifrån ett fysiskt, psykiskt och andligt perspektiv.

Det första året är gemensamt för alla studenter och till största delen teoretiskt. Under det andra året väljer studenten sedan mellan fyra olika inriktningar; fysisk aktivitet och hälsa, massage och hälsa, avslappning och hälsa eller kost och hälsa. Undervisningen kommer då att ha både teoretiska och praktiska moment, samt en stor del praktik. Förutom hälsorelaterade ämnen läser man också en kurs i entreprenörskap, för att ha bättre förutsättningar att driva eget företag.

Programmet leder fram till en generell högskoleexamen inom huvudområdet hälsofrämjande arbete med inriktning mot wellness. Som färdigutbildad föreslår universitetet att man kallar sig hälsocoach, och man kan då jobba inom många olika verksamheter i hälsobranschen. Det kan till exempel vara motions-/fitnessverksamhet, företagshälsovård och spa-bransch, eller kommunal verksamhet som friskvård, skola och fritidsverksamhet. Hälsocoacher har också en viktig roll att spela när det gäller att hjälpa den ökande andelen äldre att behålla en god hälsa så länge som möjligt. Arbetsmetoder kan vara rådgivningssamtal, hälsoprofilbedömningar, att göra stressprofiler och att leda olika aktiviteter på både grupp- och individnivå.

En svårighet för hälsobranschen har länge varit låg trovärdighet och negativa attityder. Många av de utbildningar som erbjuds är dyra, och dessutom av varierande kvalitet. Universitetet tror därför att det finns en efterfrågan på en högskoleutbildning, där den vetenskapliga grunden är säkerställd. Utbildningar inom hälsa är dessutom generellt sett populära. Förutom ungdomar som nyligen avslutat gymnasiet hoppas man kunna rekrytera personer med bakgrund inom exempelvis alternativmedicin som vill bredda och fördjupa sin kompetens. Det kan också finnas ett intresse från personal inom vård, skola och socialtjänst.

När studenten efter två års utbildning har tagit sin examen finns också möjlighet att ytterligare bredda sin kompetens genom att läsa olika fristående kurser. Man kan också välja att fördjupa sig och avlägga en kandidatexamen genom att läsa ett tredje år inom ett närliggande område, som folkhälsovetenskap, psykologi, omvårdnad eller idrottsvetenskap.

Text: Carin Eriksson