Etikettarkiv: RSMH Säffle

Att lämna plats och ge ordet

Brukarmöte

En kulen kväll samlades deltagare från 16 av Värmlands kommuner i ett konferensrum på Karlstad CCC för att lyssna till, och diskutera Ann Jönssons remissförslag till utökat brukarinflytande. Detta är inte specifikt just för Värmland, utan handlar om hela Sverige. Jönsson åker runt i Sverige och berättar om sin text.

Det rådde en viss förvirring när seminariet öppnade kring ordet ‘brukare’. Är brukare den som får insatsen från kommunen, eller kan det också vara den personens anhöriga? Till slut nådde deltagarna konsensus, att det är den som får insatsen som är brukare. Sedan kunde Jönsson börja tala.

Orsaken till remissen är att Socialstyrelsen fick i uppdrag av Regeringen att se om det gick att förbättra brukarinflytandet inom socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård. De främsta målgrupperna för remissförslaget är personal inom socialtjänsten, psykiatri, missbruks- och beroendevården samt brukarorganisationerna själva.

I pausen fick ASP Bladet en pratstund med en av brukarna, Lennart Berg, som varit ordförande för RSMH i Säffle under 25 år. ASP Bladets reporter samtalade med honom om det som Ann Jönsson hade sagt och hans tankar om framtiden.

– Jag har en förhoppning om en utökad kontaktyta och kunskap om målgruppen. Jag är nöjd med stödet från kommunen på det stora hela och tycker att brukarnas röst behövs höras mer. Ju mer de hörs, desto större blir livskvaliteten för brukarna, säger Lennart Berg.

– Men, en av nackdelarna är att det ställer högre krav på både brukare och de som hjälper till, avslutar Berg.

Den närmaste framtiden tänker Berg ta ledigt från det styrelsearbete han varit sysselsatt med de senaste 25 åren. Efter dialogseminariet fick ASP Bladets utsände skribent även en kort pratstund med Ann Jönsson och frågade henne om hon har hittat något som överraskade henne under arbetet med remissen.

– Jag insåg att det fanns många olika aspekter i området, vilket gjorde att det var svårt att skriva en kortare text. Jag är tacksam att jag hade erfarenhet från en lång tids arbete inom synskadades förening, säger Ann.

När undertecknad frågade vad Ann Jönsson har för förhoppning om att utredningen skulle leda fram till på sikt, svarade hon att hon hoppades att den skulle leda fram till att den blir ett redskap för de som arbetar med dessa frågor och och att den kommer att lyfta brukarinflytandet.

Text: Liselotte Frejdig
Foto: Per Rhönnstad & Kid Overgaard

Brukarkonferens i Munkfors

Den 9 september hölls en öppen psykiatrikonferens i Svenska kyrkans församlingshem i Munkfors. Bortemot ett hundratal besökare gästade konferensen och givetvis var även ASP Bladet där.

Peter Vang Piscator (t.v), präst och initiativtagare till konferensdagen, tillsammans med Lennart Berg (t.h), ordförande för RSMH i Säffle.

Församlingsprästen initiativtagare
Peter Vang Piscator som är präst i Munkfors tog initiativet till denna dag:
– Jag blev inspirerad av en konferens som hölls av RSMHs lokalförening i Säffle, och ville arrangera något liknande här i Munkfors. Min förhoppning är att nya RSMH-föreningar kommer att bildas i norra Värmland och att det som har fungerat i Säffle även kan fungera hos oss. Därför tog jag initiativet att kontakta Lennart Berg som är ordförande i Säffles RSMH-förening om att arrangera den här konferensen.

Avgiftsfritt
Ingen avgift togs ut för att besöka konferensen. Församlingshemmet lånades ut av kyrkan och maten bekostades av landstinget. På så sätt kunde alla som ville, gästa denna konferensdag.

Dagens upplägg
Brukarkonferensen inleddes med ett invigningstal av landshövdingen för Värmlands län, Eva Eriksson. Hon förmedlade ett brev från kungen och ett stipendium till Lennart Berg och Ellenor Carlsson, representanter för RSMH i Säffle, för föreningens arbete med Säfflemodellen.
– Vi ville börja dagen med något som fungerar, vilket är fallet med verksamheten i Säffle. Även att ge kännedom om olika verksamheter som berör oss. Avslutningsvis ville vi lyfta fram hur det ser ut idag i våra kommuner här i norr, berättar Peter Vang Piscator.

Konferensens budskap
– I första hand är vi varandras medmänniskor och behöver bemöta varandra utifrån det. Länge har den psykiatriska professionen ställt sig över de så kallade patienterna, men patient är jag bara i det ögonblick som jag konsulterar exempelvis en läkare, och även om jag är patient så ska vi möta varann i ögonhöjd. Ingen av oss står längre över den andra. Detta hoppas jag att vi har lyckats förmedla under dagen, avslutar Peter Vang Piscator.

Text: Karl-Peter Johansson

Foto: Per Rhönnstad