Etikettarkiv: RUT-avdraget

Skoopis elvapunktsprogram för att stödja och utveckla sociala företag

3214324ASP Bladet har gått igenom SKOOPIs viktigaste krav till myndigheter och politiker på både riks- och kommunalnivå när det kommer till att stödja och utveckla sociala företag. Nedan följer en sammanfattning och belysning av de punkter som vi vill lyfta fram lite extra.

SKOOPI anser att en personlig ”peng” bör följa med personen som har någon form av arbetshinder. Personen bör ha rätt att själv bestämma om en plats på Samhall eller ett arbetsintegrerande socialt företag (ASF) är rätt för vederbörande.

Organisationen anser att lönebidragsnivån har legat stilla i många år. En höjning behövs så fler arbetsgivare tar på sig uppdraget att anställa. Idag får verksamheterna lägga emellan pengar så den anställdes lönenivå är i takt med kollektivavtalen. De ASF som inte klarar att fylla ut den ersättningen, går antingen i konkurs eller får anställa färre.

Oavsett olika former av praktik och arbetsträning borde det enbart kallas arbetspraktik enligt SKOOPI. Det ska vara lika för alla så långt det går, för att inte dela in personer i olika grupper. Praktiklängden ska vara efter den specifika personens behov – inte ett visst antal månader.

En annan sak De betonar är att det är viktigt att få betala skatt. Genom att få lön istället för bidrag, betalas skatt vilket innebär att praktiken ger en ingång i socialförsäkringssystemet och en bättre pension så småningom. Detta kommer att motivera människor att komma till praktiken och sköta närvaron, då följderna av att missköta sig leder till mindre pengar i plånboken både nu och senare i livet.

Inget körkort inget jobb – inget jobb, inget körkort. Människor utan körkort har många gånger mycket svårt att få jobb, men kan heller inte få ihop pengar för att ta körkort enligt SKOOPI. Körkort bör ses som en utbildning för att vara anställningsbar. De anser även att det skall ges möjlighet att finansiera körkortsutbildning under praktiktid genom att ta studielån via CSN.

SKOOPI tycker att det är viktigt att få fler kommuner men även större företag, att ha med sociala krav i sina upphandlingar. Det kan ge fler ASF möjligheten att komma ifråga för att leverera tjänster och produkter.

Organisationen anser att utbildning och information om socialt företagande behöver ges till personer som jobbar med ASF på myndigheterna lokalt, som till ex AF, FK och kommunens socialförvaltning. De tycker att det finns stora brister i kunskaper om socialt företagande. Mer kunskap om arbetsintegrerande sociala företag gör det smidigare och enklare i det gemensamma arbetet.

Inte alla som startat, eller är med och driver ett socialt företag, har haft hjälp av företagsutvecklare som gett en grundkurs i företagande enligt SKOOPI. Det behövs alltså löpande bättre kunskaper om att leda företag, om ekonomi och bokföring, personalansvar och arbetsmiljö, om lagar och regler och om handledning, upphandlingar och avtal.

Slutligen anser SKOOPI att RUT-avdraget skall utökas med fler slags tjänster. Skatteavdraget behöver vara kvar för hushållsnära tjänster och inte minska, utan utökas med fler typer av tjänster. De anser också att RUT-avdraget även bör gälla organisationer och småföretag.

För hela listan:

SKOOPI_ståndpunkter_1114 (1)

Text: Kajsa Jansson