Etikettarkiv: Säkerhetskordinator

ASP Säkerhetsutbildning

I december 2008 anordnades under två veckor en säkerhetsutbildning för alla anställda inom ASP.  Ansvarig för att utbildningen anordnades var verksamhetsutvecklare Inger Olsson i samarbete med kommunens säkerhetskordinator Peter Andersson,  vi bad henne att berätta lite mer om det hela.

sakerhetsutbildning

Varför har ni utbildningen och vad vill ni uppnå med den?
Vi har den dels för att öka kunskapen utifrån ett säkerhets- , hot- och våldsperspektiv. Sedan finns det ett uppdrag från säkerhetsansvarige att det ska genomföras utbildning inom verksamheten.  Vi vill skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt samt öka medvetenheten. Man ska inte hela tiden tänka att brukare, dem vi möter, är våldsbenägna, men det kan hända saker och då ska man ha en ökat säkerhetstänkande.

Händer det ofta att det uppstår sådana situationer med brukare?
Det finns incidenter men jag har inte tillräcklig kompetens om hur mycket utan det vet våra verksamhetsansvariga och enhetscheferna. Det är till dem det lämnas in rapporter. Det är oftast så att det är när någon brukare är akut sjuk som det händer incidenter, inte ofta i normala fall.

Vilka berörs av utbildningen?
Det gäller samtlig personal. Både chefer, boendestödjare och assistenter. Alla som jobbar inom ASP.

Kommer ni att följa upp och vidareutveckla det här, eller är det upp till varje enhet eller boende att själva göra det?
Det är så att enhetscheferna har ansvar att se till att det diskuteras ute på boendena och i verksamheten. Sen har varje person i verksamheten ett ansvar att diskutera tillsammans om just situationer som dyker upp eller om hur man kan undvika att det uppstår incidenter.  Sen kommer vi att hjälp utav Peter Andersson som är säkerhetsansvarig i kommunen, med att se hur vi kan skapa bra riktlinjer för säkerhetsarbete.

Det här är väl något som både personal och brukare har användning av?
Ja, jag tycker det. Samtidigt är jag oroad att det här säkerhetstänkandet ytterligare späder på inställningen att personer med psykisk funktionsnedsättning är våldsamma och farliga.

Det är ju inte det detta handlar om utan att det är viktigt att ha ett tänk runt i kring utifall det händer något. Situationer uppstår, det är oundvikligt, men det pratas mycket om det här i samhället och media blåser gärna upp den här bilden av psykiskt handikappade som våldsbenägna. Man måste hålla sej på en rimlig, mer sann nivå.

VAD TYCKTE DU OM UTBILDNINGEN?

Johnny Den var bra. Därför att vi tvingas ta tag i tanken själva –  hur det kan vara och hur det kan bli. Det kommer ju också att vara upp till oss att hålla det här levande efteråt. Dels har vi utbildning idag och sedan skall vi hålla den här frågan levande i verksamheten. Det blir upp till personalgrupperna att följa upp det här sedan. Att vi jobbar på det tillsammans, att vi pratar med varandra. Om vi tex upplever något som otryggt så tar vi upp och diskuterar det.

Stefan Vad som behövs bättre på arbetsplatsen när det gäller rutiner. Det är vid sådana här tillfällen man får lyfta sådant man inte sysslar med i verksamheten till vardags. Vi kommer ju jobba vidare med det här och få verktyg med oss som kommer fungera som ett stöd i arbetet.

Kenneth Sådana här dagar ger alltid mycket. Dels att få tips och råd från de som anordnar kursen men samtidigt är det viktigt att träffa andra personer ur andra personalgrupper för att sitta och diskutera och dela med sig av erfarenheter.

Lena Det här är ju jätteviktigt. Att man bryter ner det för det ska ju passa på min arbetsplats. Det gäller ju hela arbetsgruppen – det skall vara säkert och bra för alla som jobbar på Brillianten. Det är viktiga utbildningsdagar som sedan skall följas upp på arbetsplatsträffar och man skall göra olika handligsplaner.

Kursledaren kan vara ett stöd i det men även vår chef. Dessutom har ett jobb gjorts inom ASP som Stefan Berntsson tagit fram – riktlinjer när det gäller hot och våld. De här två paketen ska vävas ihop. Vi upplever sällan hot och våld på min arbetsplats, det kan dock ske verbalt.

Eva Jag tycker att säkerhetsutbildningen var nyttig för många personer. Vi fick en möjlighet att diskutera saker som man själv kanske bara gått och tänkt på tidigare. Att frågan blev lyft var väldigt viktigt och att vi också fick reda på att det finns en säkerhetsansvarig i kommunen. Nu blev det mer klart vem man ska kontakta och vem som har ansvar för vad.

Elisabet Jag tyckte det var väldigt skönt att höra att det finns ett stöd för personal som anmäler övergrepp till polis. Att man har en person som följer en genom hela rättsprocessen, det lät väldigt tryggt.

Ros-Marie Hitills är utbildningen jättebra och jag tror att fortsättnignen kommer att bli lika bra. Vi måste vara mer måna om varandra och ha en plan hela tiden för hur vi skall jobba – struktur och riktlinjer.

Kajsa Jansson

På jobbet: Peter Andersson

peter-andersson-kopiaPeter Andersson är anställd av Karlstads Regions Räddningstjänst, som är inhyrd av kommunen rörande säkerhetsfrågor. Varför behöver kommunen en säkerhetskoordinator? Vad är hans framtidsversioner? Det är några frågor som han svarade på i vår intervju.

Vad har du för bakgrund? Jag har jobbat som polis i 20 års tid. Första tio åren i Stockholm och dom sista tio åren i Karlstad och Värmland.

Hur vill du beskriva dig själv med egna ord? Jag är energisk, ivrig, otålig och samtidigt lugn.

Hur länge har du haft ditt nuvarande jobb? Det är ganska nytt jobb för mej och jag har jobbat med det i ett år och tre månader. Det har varit mycket nytt att sätta sig in i och förvaltningen är ju utspridd över stan så det är mycket att lära sig att hålla reda på. Även beslutsordningen inom Karlstad Kommun är ny för mej.

Vad ingår i ditt jobb som säkerhetskoordinatör? Jag betraktar mej själv som en säkerhetskonsult som hanterar alla säkerhetsfrågor som rör personal eller förtroendevalda i Karlstad Kommun. Det kan betyda allt ifrån stödjande i olika frågeställningar, eller som ASP/ANA’s sammanslagning, där det gäller att konstruera det så säkert som möjligt, utan att inkräkta för mycket på miljön. Det är viktigt att det känns välkomnande och öppet då man kommer till avdelningen. Jag jobbar också mycket med att bygga upp en plattform så att säkerhetsarbetet sitter på plats, och är  kvalitetssäkrat, så till vida att, om till exempel en anställd blir hotad, så finns det en färdig plan på hur vi skall arbeta.

Vilka utmaningar ser du framför dig i ditt jobb? Målet är att dom anställda i Karlstad Kommun skall känna en stor trygghet i att gå till jobbet, utifrån det här säkerhetsperspektivet. Mitt mål är att vi kanske skall bli den bästa kommun i Sverige när det gäller säkerhetsfrågorna. Jag sätter ribban ganska högt.

Varför behöver kommunen en säkerhetskoordinator? Det är delvis för dom anställdas trygghet. Vi styrs också av lagstiftningar som säger att vi måste ha vissa saker, som måste finnas i en kommun. Detta styrs b.l.a annat av arbetsmiljölagstiftningen. Sen säger Peter att i dag har säkerhetsarbetet växt så pass mycket så att kommunen är tvungen att ha personer som jobbar fullt ut med säkerhetsfrågorna.

Vad har du för framtidsvisioner med ditt jobb? Det är lite det som jag var inne på tidigare, säger Peter, att utveckla säkerhetsarbetet inom Karlstads kommun och att bygga upp en gedigen plattform så att säkerhetsarbetet inom kommunen är tryggat oavsett vem som jobbar med det.

Text: Thomas Andersson