Etikettarkiv: samhället

Tryckfrihet är förutsättning för yttrandefriheten

danTryckfrihetsförordningen är en av våra fyra grundlagar. Offentlighetsprincipen som är en del av tryckfrihetsförordningen skall värna om yttrandefriheten i samhället, vilket syftar till allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar från myndigheter.

– Offentlighetsprincipen genomsyrar all verksamhet inom kommunen, alla förväntas känna till den, säger Dan Tågmark, som arbetar som stadsjurist på kommunen.

Förvaltningslagen påverkar kommunernas verksamhet på så sätt att det råder en serviceskyldighet för alla myndigheter. Det innebär att kommunen skall ge vägledning och informera i olika frågor till medborgarna.

55Kommunens verksamhet skall så långt det är möjligt ske under öppna former, alla kan komma och titta på handlingar som inte är hemliga, man behöver inte tala om varför eller vem man är. Detta regleras i tryckfrihetsförordningen.

– En handling är något som bär ett budskap, exempelvis ett pappersbrev, e-post, SMS och kassettband. En allmän handling uppstår när den skickas från- eller inkommer till myndigheten. En allmän handling kan antingen vara offentlig eller hemlig.
Varje dag kommer det in vanliga pappersbrev till Kommunledningskontoret, samt e-post som skall registreras hos registratorn. Stadsjuristen har utbildningar för personalen på kommunen om hur offentlighetsprincipen påverkar dessa.

– Det kan vara svårt att avgöra om en handling är allmän och om den skall vara offentlig eller hemlig, menar Dan Tågmark.

– Kommunens anställda har stor frihet att berätta vad de vet om ett ärende för massmedia och andra utomstående. Man har rätt att vara anonym och myndigheten får inte efterforska vem man är, detta kallas meddelarfrihet, säger Conny Karlsson som arbetar som förvaltningsjurist på Arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Text: Olle Stagnér
Foto: Lotta Tammi