Etikettarkiv: scoutmetoden

Överlevnad på frivillig grund

scout_redigerad-1

Sedan scoutrörelsens start för över hundra år sedan har man fokuserat på friluftsliv och överlevnadskunskaper. Idag finns scoutverksamhet representerad i stora delar världens länder. Asp Bladets Maria Lundby Bohlin beskriver här rörelsens historia.

Scouting är en rörelse som grundades 1907 av Robert Baden-Powell. Ordet scouting kommer ursprungligen från latin och har i engelskan fått betydelsen; speja, höra på och lyssna till. Scoutrörelsen är en rörelse som finns över hela världen. Den har som syfte att stärka ungdomars fysiska, mentala och andliga utveckling, något både de själva och samhället kan ha nytta utav.

I scoutrörelsen finns ett starkt fokus på friluftsliv och överlevnadskunskaper. Det läggs också stor vikt på att en scout måste vara god och göra goda saker.

Metod
Den så kallade scoutmetoden lär ut aktiviteter som camping, skogskännedom, sjövana, vandring och sport. Karakteristiskt för en scout är den typiska dräkten, som döljer de sociala klasskillnaderna inom ett land. Tillsammans med den bärs en halsduk och ibland en huvudbonad. På uniformen fästs märken, såsom den heraldiska liljan, förtjänstmärken och andra märken.

Under 2014 fanns det över 48 miljoner verksamma scouter i nästan alla länder i världen. De största organisationerna är World Organization of the Scout Movement (WOSM) och World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS).

Ursprung
Som officer i den brittiska armén tjänstgjorde Baden-Powell i Indien och Afrika under 1880- och 1890-talen. Redan som barn uppskattade han kunskap om hur man lever i skogen och om rekognosering. Som del av sina soldaters utbildning lärde han dem hur man överlever i vildmarken. Han märkte att detta gav soldaterna större förmåga att tänka och agera självständigt.

Varje medlem av kadettkåren fick ett märke bestående av en kompass och ett spjuthuvud. Märkets logotyp liknar på många sätt den heraldiska lilja som senare skulle bli scoutingens internationella symbol.

Under 1907 gav sig Baden-Powell ut på en omfattande marknadsföringsresa inför publiceringen av hans bok; Scouting for boys. Han tog bort de militära aspekterna och gav snarare beröm åt civila förebilder såsom nybyggare, upptäcktsresande och senare även sjömän och piloter. Han lade också till nya principer för utbildningen, en särskild metod, vilken han hoppades skulle bidra till mental utveckling.

Scouting for boys har sålts i upplagor om 100-150 miljoner kopior över hela världen. Det är den fjärde mest sålda boken i världen och kallas också för den första pojkscouthandboken.

Vad står scouting för?
Mycket handlar om praktiska utomhusuppgifter. Program finns för scouter i åldrarna 6 till 25 år, men det varierar lite mellan olika länder. Scoutmetoden är gemensam för rörelsen över hela världen. Man bygger sin verksamhet på upplevelsebaserad inlärning såsom patrullsystemet, symboler och ceremonier, friluftsliv, personlig utveckling, samt stödjande och lyssnande ledarskap.

Målet med scouting är enligt WAGGGS: ”att bidra till unga människors utveckling på ett sådant sätt att de kan uppnå sin fulla fysiska, intellektuella, sociala och andliga potential som individer, som ansvarsfulla medborgare och som medlemmar i den lokala, nationella och internationella gemenskapen.”

Man betonar pålitlighet, och personlig stolthet hjälper varje scout att utveckla ansvarskänsla, karaktär, självförtroende och beredskap, vilket i slutändan leder till samarbete och ledarskap inom en patrull. Man jobbar även för lokalt och globalt samhällsengagemang. Löftet och de olika scoutlagarna har varierat något från land till land genom tiderna, men de måste uppfylla de kriterier som WOSM har för medlemskap av nationella scoutorganisationer.

Scoutlagen och Scoutlöftet
Scoutlagen utgör det grundläggande förhållningssättet varje scout bör sträva efter. Plikt gentemot Gud, plikt gentemot andra och plikt gentemot sig själv. Scouting förbjuder inte dåliga vanor, utan ger istället ett spännande och bättre alternativ. Tanken är att detta kommer att ta upp scoutens uppmärksamhet och gradvis få honom eller henne att glömma sina gamla vanor. I vissa länder finns det idag inte längre något krav på religiositet, så länge scouten följer scoutlagen och scoutlöftet.

I Sverige bedrivs scoutverksamheter av kyrkan såväl som nykterhetsrörelsen.

Text & illustration:
Maria Lundby Bohlin