Etikettarkiv: Serotonin

Våga prata om depression

453453354Det är svårt att tala om depression i samhället idag. Att det är fritt fram att tala om fysiska åkommor, men tabu att tala om psykiska, tycker inte Udda är okej, och de vill öppna upp för diskussion om depressioner hos unga och hur de botas. Udda står för Unga med Depression och Deras Anhöriga.

Hösten 2013 skapades föreningen Udda av personer som antingen själva hade drabbats av en depression, eller som har anhöriga som haft svårare eller mindre allvarliga depressioner. Tanken var att prata om depression och läkemedel som är knutna till depression. När de startade blev Udda överösta med berättelser. Varje dag är det någon som tar sitt liv på grund utav depression. Hade de fått rätt hjälp tidigare hade de kanske levat idag.

INGET STATISKT
Tvärtemot vad man kan tro när man är mitt i en depression så är den inte statisk. Man kommer att komma ur den, förr eller senare. Man kan leva ett bra liv även om man i perioder är deprimerad. Det finns många bra mediciner och även terapi. I en stressig tillvaro blir det allt viktigare att prata om det!

Udda har en funktion som heter fadder. Det är att du kan få kontakt med en person som själv har haft en depression och som har kommit ur den, alternativt chatta med någon. Tanken är att framför allt stötta personer mellan 16 till 35 års ålder, unga vuxna. De som arbetar för Udda är inga experter, men kan hjälpa till i slussning till exempel psykiatrin.

MÅNGA BOTEMEDEL
Det finns många sätt att förebygga och att ta bort depression. Det finns många typer utav samtalsterapier, kuratorer och psykologer, gruppterapier, ljusterapi där deltagarna får sitta i ett vitt rum, mediciner och självhjälp.

Udda tycker inte att det finns några rätt eller fel i hur depressioner behandlas; vad som fungerar är olika för varje person. De vill i stället hjälpa att visa vägen i den sjukvårdskarusell som den sjuke kanske inte själv orkar handskas med.

DEPRESSION ÄR…
Depression är en sjukdom i hjärnan, där vanlig sorg eller ledsamhet växt sig större än normalt. En kemisk obalans i hjärnan där serotonin, noradrenalin och dopamin är inblandade.

De styr hur du mår, sömn, förmåga att ta initiativ och sexualitet. Vid depression är nivåerna av dessa lägre än normalt. Symtom kan exempelvis vara nedstämdhet, ångest, orkeslöshet, självkritik eller sömnsvårigheter. Symtomen kan komma som en reaktion på en händelse i livet, eller utan anledning.

FÖREBYGG SJÄLV
Udda har på sin hemsida tips på hur man själv kan göra för att förebygga depressioner. Några av dem är: regelbundna vanor, motion, bra mat, dagsljus, sömn, läsa böcker, lyssna på musik, ta det lugnt, ta inte på dig nya uppgifter och prata gärna med någon om hur du mår, gråt gärna och läs på om depression.

Vem som helst kan drabbas av depression och det finns ett stort mörkertal, detta då det är tabu att tala om psykiska sjukdomar. Depression är en folksjukdom och det vanligaste skälet till sjukskrivning i västvärlden.

VANLIG SJUKDOM
Udda skriver på sin hemsida att varannan kvinna och var tredje till var fjärde man någon gång i livet får en depression. När man får en depression brukar man tappa all energi och intresse för saker som man normalt är intresserad av. Man kan få problem att somna, eller vakna tidigt utan att vara utsövd.

Det kan vara svårt att tala med en person som är sjuk, då den antingen behåller allting inuti sig själv, eller berättar allt för mycket och ibland suger personen upp all din energi. Det är viktigt är att sätta gränser men inte vara elak; den deprimerade är sjuk.

Bara en av tre som drabbas söker läkarhjälp, även om det är en sjukdom som går att bota. Svåra depressioner kan leda till självmordstankar och försök, de leder också till försämrat minne, koncentrationssvårigheter och stresstålighet, så det är viktigt att behandla din depression!

OLIKA TILLGÄNGLIGA METODER
Den vanligaste terapiformen som finns idag är KBT; kognitiv beteendeterapi. Det är det terapiform som Socialstyrelsen rekommenderar. Det går ut på att ändra tanke- och beteendemönster.

Psykodynamisk terapi är en vidareutveckling av psykoanalysen, den vill ge en grundläggande emotionell förståelse för problematiska livsmönster.
Det finns flera läkemedel mot depression, så kallade antidepressiva läkemedel. Vilket som passar bäst är olika, men en av de vanligaste är Zoloft (sertralin). En del behöver även medicin mot ångest och/eller sömnbesvär.

Experimentera inte själv, mediciner ska tas i samråd med läkare!
Utöver samtal finns ECT-behandling, elbehandling, vilket är den mest effektiva metoden vid svåra terapiresistenta depressioner, där mediciner inte fungerar, eller där man måste ha snabb effekt.

Text & illustration:
Maria Lundby Bohlin

Lösningen på alla problem, eller?

LyckopillerPsykofarmaka, mediciner mot psykiska besvär, används av var fjärde kvinna i USA. Men är verkligen mediciner lösningen på alla problem? Denna kontroversiella åsikt representerar bland annat Robert Whitaker, amerikansk författare och journalist.

I tidningen Socialpolitik 2012 nr 1 handlar en artikel av Ingemo Orstadius om Robert Whitaker och hans bok om den amerikanska psykiatrin och dennes kontroversiella syn på medicin, i det land som kanske mest av alla använder psykofarmaka; USA. Han ifrågasätter nyttan, både för individen och inte minst för samhället, i att använda mediciner i en så hög grad.

Robert Whitaker är en amerikansk författare och journalist som föreläser runtom i världen. Nu har han varit i Göteborg och presenterat sin nya bok ”Anatomy of an Epidemic.” Som vetenskapsjournalist arbetade han i slutet av 1990-talet på Boston Globe, där han bland annat upptäckte att personer bosatta i i-länder ofta blir kroniskt sjuka i schizofreni, medan personer i fattigare länder såsom Indien eller Nigeria blev friska efter en kort tids behandling. Detta förvånade Whitaker, då man tidigare hade trott att medicinen avhjälpt en kemisk obalans i hjärnan. Han intresserade sig för ämnet och skrev sin första bok; ”Mad in America.” Han avråddes att skriva om ämnet av sin agent och det tog tio år före han skrev ”Anatomy of an Epidemic,” där han skriver om konsekvenserna av det han anser är en överförskrivning av läkemedel i USA.

ALLT BÖRJADE MED THORAZINE
Läkemedlet Thorazine (i Sverige oftast kallat Hibernal, reds.anm.) började användas 1955 på mentalsjukhus i USA. Thorazine sågs som ett mirakel, då man helt plötsligt hade ett icke-kirurgiskt (lobotomi) verkansmedel mot psykoser vid schizofreni. Den räknades som en revolution, på samma nivå som penicillinet är för allmänmedicinen, enligt Whitaker.

Inom psykiatrin var man stormförtjust, äntligen hade man ett botemedel för alla psykiska sjukdomar. 1988 kom Prozac och den var ännu bättre. På TV i USA visades reklamfilmer om hur depressioner berodde på seretoninbrist i hjärnan. Man var ute efter en ”quick fix”, och det var skönt att på TV få höra att deras psykiska problem hade en fysisk orsak. Whitaker tycker folk vilseletts, han hävdar att vetenskapen redan 1984 kom fram till slutsatsen att teorin om seretoninbrist var felaktig. 2002 kom psykiatriprofessorn Stephen Stahl fram till samma slutsats.

Whitaker går så långt som att påstå att det är en myt att serotoninläkemedel fungerar. 85 procent av den amerikanska befolkningen tror på läkemedlens positiva verkan, och starka ekonomiska krafter antas ligga bakom; 10 procent av den vuxna befolkningen tar antidepressiva tabletter och hela 25 procent av kvinnorna mellan 18-65 år använder antidepressiva, och det är patienterna själva som ber om medicinerna, när de till exempel går genom en skilsmässa. Om nu dessa mediciner är så verkningsfulla, varför fortsätter antalet psykiskt sjuka i USA skjuta i höjden? frågar sig Whitaker.

VERKNINGSLÖSA OCH FARLIGA
Enligt Robert Whitaker är psykofarmaka inte bara är verkningslös, utan även farlig, då hjärnan beskrivs krympa vid långvarigt tablettbruk och att barn kan få bieffekter såsom magproblem, stor viktuppgång, diabetes och motoriska tics. Personer med schizofreni behandlas med medicin livet ut.

1987 var antalet 16 200 ungdomar som hade en psykiatrisk diagnos. Idag är antalet över 600 000. Idag är det vanligare att ungdomar får en psykiatrisk diagnos än en fysisk.

Fosterhemsplacerade barn har i USA i stort sett alltid någon psykiatrisk diagnos som de medicineras för. Robert Whitaker tror att det är medicinerna som gör att dessa barn och ungdomar senare får till exempel en bipolär diagnos. Han ser medicinerna som en ”quick fix” som inte egentligen finns, han anser att vi måste hantera svårigheter utan att tycka synd om oss själva, som han anser medicinbruket är, han anser att psykofarmaka ska användas så lite som möjligt.

LÄS SHAKESPEARE
”Förmågan att bli galen finns inom oss alla” citerar Whitaker, och säger att vem som helst kan bli psykotisk; det räcker med att inte sova på fem dygn. Men vi behöver inte fastna i diagnosen. Han hänvisar till en studie i Finland; olika typer av terapi användes, bara 29 procent av de psykosdrabbade använde mediciner. Fem år senare var 80 procent av patienterna symptomfria och var i arbete igen. Hjälp kan vara stöd från andra drabbade, yoga, motion och diet.

Text och illustration: Maria Lundby Bohlin