Etikettarkiv: Service Arbeten

En väg till arbete

Till Karlstad kom Samhall för snart 30 år sedan och då hade man i sina lokaler på Kannikenäset främst grafisk produktion.  1985 fanns ungefär 100 anställda och då flyttade man till nybyggda lokaler på Gräsdalen.

På samhall arbetar i dag 22 000 personer och av de har 20 000 någon form av funktionsnedsättning. I Karlstad arbetar ca 220 personer. För att börja arbeta på Samhall krävs det en rekrytering via AF som då gör en utredning av funktionsnedsättning.

Samhall har i huvudsak grafisk produktion. 1985 utökades verksamheten med trycksaker och de gör bl. a Landstingets olika tidningar. Omfattande plocknings- och förpackningsarbeten förekommer också samt tryckning och bränning av offsettplåtar.

I Karlstad utgörs arbetsuppgifterna av förpackningsarbeten samt olika sorters utskick. De har även en del större städuppdrag på IKEA och MAX hamburgerrestauranger. Dessutom tvättas kläder, levereras mat och städas det åt de äldre i kommunen. Många av de anställda ingår i en bemannad lösning vilket innebär att personalen finns hos ett företag men är fortfarande anställda av Samhall.

De anställda som har psykiska funktionshinder, t. ex. Aspergers syndrom, arbetar tillsammans med de övriga på de uppdrag som finns i Karlstad.  Alla anställda, oavsett funktionshinder, matchas mot förekommande uppdrag. Detta görs av en kunnig personalledare som på ett professionellt sätt tillsammans med den anställde genomför planeringssamtal.

Under samtalen gås den anställdes möjligheter igenom och utvecklings-möjligheterna genom vidare arbete belyses. Alla anställda har en tillsvidareanställning och de står alla till arbetsmarknadens förfogande.  För en del av de anställda blir anställningen hos Samhall som en sorts övergång medan andra blir kvar till pensionering eller lämnar av andra orsaker.

Målet är att minst 6 % av de anställda skall få en anställning hos en annan arbetsgivare och det målet uppfylldes nästan förra året.  Övergången sker i nära samarbete mellan den anställde, personalledare, företagare och arbetsförmedling och oftast förekommer det en praktikperiod innan den slutgiltiga anställningen träder i kraft.

Under 2008 var det 15 personer i Karlstad och Arvika som fick anställning på den öppna arbetsmarknaden och därmed klarades målet i Karlstad.  Den lågkonjunktur som råder idag gör dock att många företag varslar sin egen personal och anställer ingen ny. Ett problem även Samhall känner av.

Text: Olle Stagnér