Etikettarkiv: serviceminded

Tema ledarskap: Medlöpare eller följare?

IMG_5596Det är inte fåtalets ondska som är det stora hotet, utan den stora massans tystnad och likgiltighet. Det menar Marléne Lund Kopparklint, som vill uppmuntra människor att ifrågasätta smutskastning, och inte ägna sig åt medlöperi.

Det finns mycket information om utveckling av grupp och ledare och det är ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat. När man kommer till teambildning, gruppdynamik etcetera, finns det flera aspekter som man kan tänka på för att gruppen ska utveckla förtroende och respekt.

En sådan aspekt sak för att en grupp ska fungera bra, berör begreppen medlöpare och följare som används i allt större utsträckning när man talar om ledarskaps-/organisationsutveckling.

Medlöpare är en nedsättande benämning för en person som ”officiellt” håller med gruppen/organisationen utan att själv vara en del av denna när man skrapar på ytan. Denne sympatiserar med en eller flera personer i en grupp som har en annan uppfattning eller andra planer mot vad den övriga gruppen har satt upp.

Ett exempel är följande situation:
”Margareta tycker inte om Madelene. Anita och Gunnar känner båda till Margaretas inställning till Madelene eftersom hon går runt till flera personer och talar illa om Madelene och har gjort det under många år. Även till Anita och Gunnar. När Margareta pratar med dem lyssnar de på henne, blir delaktiga i samtalet genom att: nicka, säga ok, jaha, oj då eller nja-jag vet inte riktigt etcetera. Gunnar reagerar dock på vissa saker som Margareta säger. Han säger till och med till Margareta att han inte riktigt håller med men inte tillräckligt tydligt för att Margareta ska uppfatta att hon inte har något att hämta hos honom. Han står ju ändå kvar och lyssnar på vad hon har att säga. Anita däremot lyssnar helhjärtat och gör det även när Margareta ringer till henne. Däremot visar hon för Margareta att hon känner sig besvärad av vad som sägs eftersom hon egentligen tycker bra om Madelene. Anita fortsätter dock lyssna och avslutar inte samtalet genom att säga att hon inte är intresserad av vad Margareta har att säga. Och Margareta tycker att hon fått gehör och använder både Anita och Gunnar som referenser till andra hon pratar med: Jag har även pratat med Anders och Anna. De håller med mig.”

Anita och Gunnar är tydliga medlöpare – det största hotet i en grupp och den största näringen till mobbning och skitsnack även om de själva kanske inte inser det.
Ärlighet och civilkurage är viktiga ingredienser för att en organisation ska fungera bra. För att ärlighet ska få en stabil grogund ska man motverka medlöpare. Det kan också vara så att en medlöpare omedvetet låter sig utnyttjas. Då kan man ändå tycka att personen i fråga borde veta bättre.

Att vara en följare däremot…
Det är en person som av fri vilja valt begränsad bestämmanderätt och inflytande för att i ett samarbete med en ledare och andra medföljare uppnå ett gemensamt mål (som kan vara god kultur, etik och moral) eller en vision. Man ska alltså inte blanda ihop följare med medlöpare och JA-sägare. Följare är delaktiga i en grupps strävan mot ett gemensamt uppsatt mål och det gör följare ovärderliga för både beslutsfattare och gruppen och dess gruppdynamik. Som ledare, medarbetare, kollega eller vän är detta något man ska eftersträva. Att visa engagemang, respekt, vara aktiv och tydlig med att reagera och agera på när någon blir illa behandlad, när det gemensamt uppsatta målet inte följs – det är att ”följa”. Det är stor skillnad på en följare som faktiskt jobbar för helheten och en god kultur mot en medlöpare som lyssnar och nickar på skitsnacket utan att opponera sig.

Våga ifrågasätta och sätt stopp när du märker att någon försöker smutskasta eller konspirera!

Att skitsnack förekommer mer eller mindre på en arbetsplats, inom en organisation eller kanske inom en vänskapskrets, är tyvärr oundvikligt men man kan faktiskt göra saker för att förebygga det.

Konfrontation bästa sättet!
Medlöpare håller processen vid liv. De behöver inte öppet ta ställning eller visa att de håller med – tvärtom kan de ha motsatt uppfattning. De står ändå och tar emot information – lyssnar på vad den andre säger. De sätter inte aktivt stopp för det som pågår – de bidrar indirekt till den dåliga kulturen. I en organisation är medlöpare en förutsättning för att skitprat/motarbeta andra, ska få näring. Det man ska komma ihåg är att de som lyssnar ger syre till elden. Om ingen lyssnar kvävs den.

– Var inte delaktig i samtalet överhuvudtaget.
– Konfrontera vederbörande med att tydligt säga: Jag håller inte med.
– Berätta i gruppen vad som pågår.

Gott och tydligt ledarskap tillsammans med att vara serviceminded, det vill säga – serva/hjälpa varandra så att de kan göra ett bra arbete motverkar dåliga kulturer och medlöpare. Det bidrar istället till kreativitet. Tänk dig att du har en stafettpinne fylld av positiv energi – du i din tur har kanske fått den av en person som hjälpt dig eller varit en positiv inspirationskälla. Se till att banan är fri från hinder (märker du att någon försöker sabotera banan – se då till att göra klart för denna person att sådant beteende inte är acceptabelt – personen i fråga är då ingen lagspelare). Efter detta ska du på ett respektfullt vis lämna vidare stafettpinnen till någon annan så att ni som ett lag når i mål. Var och en som ska lämna den vidare bär ett ansvar för att den är fylld med positiv energi.

Text: Marléne Lund Kopparklintc.55o.
Författare och kommunalråd för
moderaterna i Karlstads kommun
Illustration: Martin Bäckström-Ledin