Etikettarkiv: sexuellt utnyttjande

FAKTA: VÅLD MOT KVINNOR

Med våld mot kvinnor avses misshandel ( i alla dess former) våldtäkt och sexuellt utnyttjande. Med psykiskt våld avses bland annat sexuella trakasserier och sexuellt förödmjukande på arbetsplatser, i skolor, massmedia, press och reklam. Våld mot kvinnor är ett brott mot de mänskliga rättigheterna.

  • Hemmet är den farligaste platsen för en kvinna. Här begås den största delen av misshandelsbrotten.
  • 1997 anmäldes 19.046 misshandelsbrott mot kvinnor. 40% av dem ledde till åtal. Mörkertalet är mycket stort.
  • 78% av misshandelsbrotten begicks av en nära bekant till kvinnan.
  • Var 20:e minut misshandlas en kvinna av en närstående man.
  • Var 10: dag dödas en kvinna av en närstående man.
  • 1997 anmäldes 1297 våldtäktsbrott på kvinnor. På tio år har sexualbrotten ökat med 80 %
  • Minst 90% av alla offer för sexualbrott är kvinnor.

Råd till kvinnor som misshandlas:
*Kom ihåg att även örfilar, sparkar, hot ,tvång till sex, tilltal i form av fula ord är olika former av misshandel och därmed brottsliga handlingar!
* Du är inte ensam! Berätta för någon du litar på om det du blivit utsatt för. Kom ihåg att det aldrig kan vara ditt fel.
* För dagbok – anteckna varje hot och övergrepp du utsätts för.
* Dokumentera skadorna. Beskriv i text och försök att fotografera skadorna.
* Ta kontakt med en kvinnojour – där får du råd och stöd. Alla som arbetar på kvinnojouren har tystnadsplikt. Telefonnummer till närmaste kvinnojour hittar du i telefonkatalogen eller via polisen.
* Män som misshandlar är livsfarliga! Kvinnomisshandel är alltid ett brott. Gör en polisanmälan!

Vart vänder jag mig i Karlstad?
Annelie och Sara jobbar som kuratorer på Stödcentrum och Nyckeln i Karlstad. De vänder sig till dom som är över 18 år, skrivna i Karlstads kommun och blivit utsatta för våld i en nära relation. Med nära relation avses make/maka, registrerad partner, sambo, särbo, flick/pojkvän eller person som tidigare haft någon av dessa relationer. Dessutom: förälder/annan person i föräldraställning, barn/styvbarn och syskon. Det vanligaste våldet är mäns våld mot kvinnor, men våld förekommer även i samkönade realtioner, kvinnors våld mot män och mellan vuxna barn och äldre föräldrar. Det våld som utövas kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt och ekonomiskt. Även hedersrelaterat våld tillhör Stödcentrums område.

De arbetar vardagar, måndag till fredag. Telefonnumret dit är 054-56 44 40. Under de tider de inte finns på kontoret finns det möjlighet att lämna meddelande på deras telefonsvarare. De lyssnar av telefonsvararen flera gånger om dagen (vardagar).
Det finns även möjlighet att e-posta till dem: stodcentrum@karlstad.se
På tisdagar mellan kl. 10-12 kan du träffa dom på Trygghetscenter, Drottninggatan i Karlstad

Se även: kvinnojour.com