Etikettarkiv: Sjuksköterskor

Kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor ökar

54747457Kostnaderna ökar för sjuksköterskorna i Landstinget i Värmland. Det sker efter som det är svårt att få sjuksköterskorna att stanna.

Kerstin Aldefors Persson arbetar med personalfrågor, som HR-strateg inom landstinget, hon säger att det är brist på sjuksköterskor i hela Sverige inom både landstingen och kommunerna.

– Missnöje med löner gör att en del arbetar i Norge och på bemanningsföretag. Det är några orsaker till bristen. Om man vill göra något radikalt åt lönerna så måste det göras på riksnivå, uppger Kerstin Aldefors Persson.

Större mobilitet
Hon berättar att sjuksköterskorna är mer rörliga nu mot tidigare. De är svårare att få dem till en tillsvidareanställning. Inom psykiatriska slutenvården är det svårt få tag på sjuksköterskor, samma inom vissa öppenvårdsmottagningar. Det fattas ungefär tio till tolv stycken personal inom psykiatri.

Det är ungefär 140 sjuksköterskeskor tillsvidareanställda inom divisionspsykiatrin i Värmland.

– Det är 650 personer som arbetar inom psykiatrin i Värmland som tillsvidare anställda. Cirka 50 procent av sjuksköterskorna inom psykiatrin är vidareutbildade till psykiatrisjuksköterskor och det finns drygt 2000 sjuksköterskor i Värmland, avslutar Kerstin Aldefors Persson.

Text: Olle Stagnér

Pusslet på Vård och Omsorgsförvaltningen

5675675674På Vård och omsorgsförvaltningen så har man ett ständigt pussel med att få sjuksköterskorna att räcka till.

Vård och Omsorgsförvaltningen inom Karlstads kommun har ungefär ett hundra sjuksköterskor anställda, säger Peter Nylander som arbetar som verksamhetschef. Dessa arbetar med äldreboende, personlig assistans och hemsjukvård. De ansvarar också för patienter som inte kan komma till annan sjukvårdsinrättning, till exempel vårdcentral.

– Rörligheten på arbetsmarknaden är större för sjuksköterskor nu än tidigare, men den sprider kunskap, uppger Peter Nylander.

När kommunen har en sjukskötersketjänst utannonserad får de alltid sökande. Glappet i personal mellan att någon slutar och någon ny börjar gör att det skapas en brist på sjuksköterskor i verksamheten.

– Under sommarmånaderna fattas det sköterskor. Kommunen anställer då undersköterskor för att stötta sjuksköterskorna, säger Peter Nylander.

Vill ha erfarenhet
Kommunen arbetar med långsiktig sjukvård i förhållande till Landstinget och sjuksköterskorna är mer mobila och arbetar mer självständig.

– Kommunen erbjuder i regel högre lön och bättre arbetstider än Landstinget. Vi vill ha sjuksköterskor med erfarenhet så vi rekryterar inte aktivt nyutbildade, fortsätter Peter Nylander.

Sjuksköterskor kan delegera arbetsuppgifter till undersköterskor, exempelvis läkemedelsutdelning.

– På en utannonserad tjänst får vi tio till tolv stycken ansökningar. Det saknas alltid sjuksköterskor på grund av sjukdom, vård av barn eller semester. Det är ett ständigt pussel, avslutar Peter Nylander.

Hans uppfattning är att det inte är så många sjuksköterskor inom kommunen som riskerar sluta sin tjänst här, för att söka arbete i Norge.

Text: Olle Stagnér
Foto: Per Rhönnstad