Etikettarkiv: skuld

Förlåta, livets enkla gåta?

Händer och ljus

Alla har någon gång blivit sårade, dåligt bemötta eller själv sårat någon. Varför är det viktigt att kunna förlåta både sig själv och andra? Är det någon skillnad på att be om förlåtelse eller be om ursäkt och varför är skam så skamligt?

Skam

Nu för tiden är skamstraffen avskaffade. Personer som begått brott blir inte längre tvingade att marschera nakna genom staden eller pryglade offentligt. Däremot riskerar idag individer som är misstänkta för brott att bli jagade av fotografer och journalister från olika mediaföretag. De flesta av oss har sett bilder i dagstidningar på misstänkta brottslingar som förs in i rättegångslokaler. På många av dessa bilder försöker den misstänkte dölja sitt ansikte. Orsaken är ofta känslor av skam och rädsla. Det känns obehagligt och medför att man inte vill visa sig som man är. Upplevelsen av skam är en känsla av underlägsenhet och inte längre ha makten över sina handlingar och konsekvenser av dem. Känslan beskrevs redan i Bibelns skapelseberättelse om Adam och Eva. När de ätit av den förbjudna frukten öppnades plötsligt deras ögon. De kunde då se att de var nakna och ville då skyla sig.

”Skam handlar om att känna sig utsatt, blottad och naken. Vi är rädda för förakt. Skam handlar om att jag är något dåligt. Skam är som en spricka i självet.” (anonym)

Bli av med sin skam

För att hantera skam är ofta strategin att försöka gömma sig eller skylla på någon annat. Adam skyllde på Eva som i sin tur skyllde på ormen. Skam är en stark känsla som vi människor inte har ett ansiktsuttryck för, jämfört med glädje eller ledsamhet. Kanske är det för att vi så desperat inte vill att omgivningen ska veta om när vi känner skam? Skam är en väldigt nedbrytande och energislukande känsla, för att kunna bli av med den måste vi acceptera skammen och våga prata om dess orsak.

Förlåta är bra för hälsan

Att be om ursäkt och förlåta är nödvändigt för vårt välbefinnande.  Älta eller förtränga händelser och känslor skapar bitterhet och är mycket energikrävande, det kan till och med hindra dig från att leva livet fullt ut. Ryan Holmes, amerikansk forskare och psykolog, säger till tidningen Hälsa &Fitness att studier visar att förträngande av känslor kan orsaka allt från högt blodtryck till migränattacker. Holmes säger också att ”genom att förlåta tillåter vi oss själva att släppa både hatet mot människor som gjort oss illa och själva offerrollen som vi annars lätt iklär oss”.

Förlåt dig själv

Att försöka tvinga fram en ursäkt eller förlåtelse är meningslöst och saknar värde för både mottagare och givare, tvärtom skapar det ofta bara ytterligare negativa känslor. När man ber om ursäkt eller förlåtelse är det inte heller självklart att den godtas. Det kan upplevas jobbigt men är egentligen värre för mottagaren som kanske kommer att känna hat, agg eller bitterhet för oförrätten under lång tid. När du bett om förlåtelse men den inte accepteras av mottagaren ska du ändå förlåta dig själv för det fel du gjort. Det är lika viktigt att förlåta sig själv och känna sig trygg med att man insett sitt felande och försökt rätta till det på ett korrekt sätt. Detsamma gäller om någon inte ber dig om förlåtelse för en felaktighet i dina ögon. Istället för att vänta i onödan och eventuellt själv känna bitterhet och hat är det bättre att du förlåter och går vidare. Situationen kan vara att personen inte lever längre, inte vet om att den sårat dig eller helt enkelt uppfattat situationen annorlunda. Du kan aldrig styra över andra människors handlande och känslor men du kan styra över sitt eget liv och dina tankar.

Förlåtelse eller ursäkt

Att be om förlåtelse är en mer krävande fråga än att be någon om ursäkt. När du ber någon om förlåtelse ber du samtidigt den personen att ändra sina tankar och känslor om dig. Vid förlåtelse  upphör bitterhetskänslorna och förväntan på gottgörelse. Ordet förlåtelse betyder kort och gott ”låta gå” eller ”överge”! När du ber om ursäkt tar du själv ansvaret för dina handlingar och lämnar över förlåtelsen till motparten.

En bra ursäkt
Erkänn att du hade fel
Ångra vad du har gjort
Skyll inte på något annat/annan
Gottgör

Varför ska man förlåta?
Om du slutar vara arg eller bitter kan det förbättra din hälsa Ingen är perfekt. Vi uppskattar när andra förlåter oss, och därför ska vi förlåta andra.

Text: Ylva Alsterlind
Foto: Björn Eriksson

 

Vägen till skuldsanering

achievement-18134

Jag har under flera års tid våndats över mina skulder och förra året tänkte jag att det var dags att göra något åt det hela. Sagt och gjort ringde jag Karlstads kommun växel och begärde Budget- och Skuldrådgivning, för att där få hjälp med att söka skuldsanering.

Jag blev ställd på en kölista i början av februari förra året och fick sedermera en tid i augusti.

Jag fick veta att kontoret låg i samma hus som Socialtjänsten, vilket ligger vid Stadsträdgården, så det var inga problem att hitta dit.

När jag kom dit fick jag träffa en trevlig tjej som skulle hjälpa mig med skuldsaneringen. Hon berättade att hon skulle ta kontakt med olika inkassobolag, så att de kunde skicka svar till henne angående mina skulder. Vidare berättade hon att om man får skuldsanering, så skulle Kronofogden dra en viss summa pengar i fem år – sen är man helt skuldfri.

Jag fick skriva på ett papper som gav henne tillåtelse att skicka förfrågningar till de olika bolagen där jag kunde tänkas vara skyldig pengar. Därefter fick jag en ny tid i oktober och till det mötet skulle jag ha med mig hyresavi, inkomstuppgifter samt ett personligt brev.

Förbättrade regler
Anledningen att mötet var i oktober var för att hon inte ville söka skuldsanering före den 1:a november. Då kom det nämligen nya förbättrade regler hos Kronofogden. Man skulle inte längre själv behöva fylla i de olika betalningsuppdragen utan Kronofogden skulle göra det. Man har numera även två betalningsfria månader per år, december och juli, vilket passar alldeles utmärkt inför julen och semestern.

Vid nästa möte som var i oktober hade jag förberett mig på att vi tillsammans skulle sitta vid datorn och fylla i de olika skulderna, döm om min förvåning (glatt) så hade hon redan gjort det. Det var bara att fylla i inkomstuppgifter och utgifter sedan var det klart för underskrift. Vi gick även igenom skulderna så att alla uppgifter stämde.

Hon skickade sedan in handlingarna till Kronofogden och nu väntar jag på svar, det kan ta upp till sex månader innan det kommer.

Det tog mig ett tag att söka skuldsaneringen och vägen dit har inneburit många sömnlösa nätter. Motivationen för att betala skulderna har inte alltid varit på topp, men nu känner jag mig förväntansfull. Hoppas att det går bra, så att jag nu får ordning på min ekonomi.

Text: Andrea Karlsson

SMS-låneföretag i blåsväder

Regeringen är missnöjda över hur sms-lånebolag sköter sig på marknaden och planerar krafttag. Oppositionspartierna tycker dock regeringens nya hårda linje är otillräcklig, rapporterar veckotidningen Arbetaren.

Enligt Kronofogdens statistik har det skett en ökning av sms-lån med 62 % sedan år 2011. Denna ökning och även privata ekonomiska problem som kommit i dess kölvatten har föranlett oro från de politiska partierna. Längst i att vilja strypa dessa företags verksamheter går Vänsterpartiet.

– Vi vill förbjuda snabblån överhuvudtaget. De struntar i reglerna för att det ligger pengar i människors nöd. Det bottnar i att det är så många som är arbetslösa och sjuka. Folk lånar många gånger till mat på bordet, säger Marianne Berg, vänsterpartistisk ledamot i civilutskottet, till Arbetaren.

Dock tror hon att möjligheten till att få med en majoritet i riksdagen på ett sådant förslag är försvinnande litet. Men även alliansregeringen vill göra det svårare för snabblåneföretagen att skapa sig en plats inom branschen, bland annat vill de ha hårdare regler för etablering. Ett godkännande ska krävas från Finansinspektionen.

Dock vill finansmarknadsministern inte gå så långt som att säga att denna bransch skor sig på människors olycka.

– Det finns lägen i livet där det behövs snabba pengar av olika skäl. Målet är därför att också utbilda folk samtidigt som vi gör företagen mer tydliga, säger Peter Norman, M, finansmarknadsminister, till Arbetaren.

Socialdemokraternas Hillevi Larsson påpekar att detta är en verksamhet där låntagarna saknar rättigheter. Något som hon och hennes parti också vill se förändras.

Dåligt skött bransch
Utifrån ett granskning genomförd av Konsumentverket fann man slarv i samtliga fjorton företag man undersökte. Dock har man i dagsläget inga muskler att utdöma böter, vilket även detta är något som regeringen vill ändra på. Den politiska majoriteten på nationell nivå vill att Konsumentverket ska kunna utdöma vite till ett belopp av 5 miljoner kronor om inte lagar och regler följs.

SMS-låneföretag är också kända för extrema räntor. Socialdemokraterna vill se ett tak på 50 procent i ränteläge, detta skulle premiera seriösa företag tror man. I extrema fall kan alla de avgifter sms-lånebolag innehar räknas upp till 17,000 procent.

Bankverksamhet lyder under en så kallad ocker-lagstiftning, vilket syftar till att reglera oskälig bankverksamhet, men i dagsläget räcker inte lagstiftningen till för att förhindra det som i princip hela det politiska fältet betraktar som dålig affärsverksamhet.

Text: Mikael Karlsson och Robert Halvarsson
Foto: Robert Halvarsson

”Den som är satt i skuld är icke fri”

Lena Nordqvist är ordförande för riksförbundet Insolvens. För ASP Bladet har hon skrivit hon en exklusiv debattartikel om skuldbördan och vilka som drabbas av den.

Den som är satt i skuld är icke fri”, så sa Göran Persson i mitten av 90-talet, och det uttrycket håller väl än idag. Lena Nordqvist skriver för ASP Bladet en exklusiv debattartikel om Jag sitter och skriver detta mitt uppe i alla förberedelser för Almedalen. Representanter för föreningen åker dit för sjunde året i rad och det är en fantastisk möjlighet att nätverka och påverka villkor för de överskuldsatta.

I år kommer vi att fokusera extra mycket på våra ungdomar och deras ekonomiska problem och deras problem att överhuvudtaget få chansen att starta upp ett vuxet liv. Vi kommer bland annat att ha ett seminarium där dessa problem behandlas. De överskuldsatta i denna grupp ökar, precis som i alla andra grupper.

Uppemot 1,2 miljoner medborgare i alla åldrar har idag ekonomiska problem. Många av dessa kommer säkert att reda ut sin situation på egen hand eller med stöd från sin familj och sina vänner, men många blir överskuldsatta. Överskuldsättning är ett växande samhällsproblem. Varje år drabbar det tiotusentals svenskar. Studier genomförda 2011 visar att uppemot en halv miljon svenskar har återkommande problem att betala sina dagliga räkningar. De vanligaste orsakerna till överskuldsättning är sjukdom, arbetslöshet, konkurs och skilsmässa.

Kronofogden bedömer att överskuldsättningen kostar samhället mellan 30 – 50 miljarder varje år i sjukdom och produktionsbortfall. I en annan rapport på uppdrag av Konsumentverket konstaterar Professor Ingvar Nilsson att en överskuldsättning som leder till socialt utanförskap kostar 650 000 kronor per individ och år. Han framhåller även i samma rapport vikten och vinsterna av att ge tidig och relevant hjälp till de utsatta.

Problemen har också visat sig ha en spinoffeffekt, det sociala arvet lever vidare, barn till skuldsatta är oftare själva skuldsatta. Dessa barn klarar sig generellt sett sämre i skolan och har ett sämre socialt samspel. Man kanske inte kan bjuda hem kompisar, inte delta i föreningslivet eller gå med vänner på bio. Skolavslutningar, skolresor och friluftsdagar är inte glädjeämnen i dessa familjer, det är påfrestningar för att det inte finns pengar. Sommarlovet blir inte så underbart som man vill.

När andra åker bort blir de här barnen ofta kvar hemma och har inget att berätta om när skolan börjar igen. Dessutom vräks flera hundra barn varje år tillsammans med familjen från sina bostäder och blir då av med sina rötter och trygghet. Det finns politiker och tjänstemän som undrar varför barn i socialt utsatta områden har dåliga betyg. De behöver inte undra, orsakerna är inte svåra att hitta.

Skammen är värst

Många vittnar om att skammen över att inte klara ekonomin är värre än att leva fattigt. Deras värsta mardröm är att grannarna ska råka få deras brev från Kronofogden i sin brevlåda, eller att någon ska se de tydliga logotyperna på breven från inkassobolagen. Många klarar till sist inte av pressen, utan blir sjukskrivna för depression eller annan psykisk ohälsa. Vi vet att överskuldsatta har ca 35 procent lägre hälsovärden än normalbefolkningen. När hälsan försämras är det än svårare att ”komma igen”. Vi vet också att självmord är vanligare bland skuldsatta.

Det är viktigt med tidiga insatser, inte minst för hälsans skull. När man kommer efter med hyran, eller när man hamnat hos inkasso eller hos Kronofogden för första gången är det i regel lätt att ordna upp ekonomin med lite hjälp och stöd. Att arbeta med att förebygga överskuldsättning och att utbilda ungdomar i privatekonomi är några insatser som alla vinner på. Vi vet ju också att försenade stöd och hårda bedömningar inom trygghetssystemen sätter folk djupare i skuldfällan och vår förhoppning är att en mer förlåtande och långsiktig attityd skall breda ut sig.

Det finns vidare ett antal områden som bidrar till problemet där vi vill se förändringar. Vi har i Sverige idag en kreditgivning som är alltför lättsinnig. Lagen säger att kreditprövning måste ske, men inget om att det är fel att ändå låna ut pengar till redan skuldsatta. Många sitter fast med dyra krediter utan chans att betala av på ett vettigt sätt. Det borde därför finnas ett statligt saneringslån, där man kan samla ihop skulderna i ett lån till låg ränta. Absolut preskription bör också införas, har man inte kunnat betala något på sina skulder på 15 år är det rimligt att de skrivs av.

Betalningsanmärkningar ska tas bort när skulderna är betalda. De kan annars göra det omöjligt att hyra bostad eller få arbete. Handeln med skulder bör ses över. Idag säljs skulderna mellan bolagen för mellan 5 – 10 procent av värdet, och man vet till slut inte vem man är skyldig pengar. Den som är skuldsatt bör därför erbjudas att få köpa loss sina skulder för samma summa som inkasso betalar. Bedömningen för vilka som skall få skuldsanering bör dessutom göras mildare och saneringen skall ske under kortare tid.

Bilden av skuldsatta som slarviga eller misslyckade är förlegad. Vem som helst kan hamna i skuldfällan. Vi på Insolvens vill att alla ska få en andra chans. Alla vill göra rätt för sig, men inte alla kan göra det.

Text: Lena Nordqvist

Ordförande Riksförbundet Insolvens