Etikettarkiv: Skuldsanering – en väg till ekonomiskt frihet

Skuldsanering – en väg till ekonomiskt frihet

IMG_67452015 ansökte 11258 personer i Sverige om skuldsanering. Totalt en ökning med 12 procent jämfört med föregående år. Skuldfällorna är många och även större händelser i livet kan göra att ekonomin havererar totalt.

Kronofogdemyndigheten i korthet
Kronofogden är en opartisk myndighet vars uppdrag är att skapa balans mellan den som ska ha betalt och den som ska betala. Verksamheten är uppdelad i tre områden där skuldsanering, betalningsföreläggande och förebyggande verksamhet är en del. Verkställighet (utmätning), delgivning och juristenheten är andra områden. Läs mer om Kronofogdens olika verksamheter på kronofogden.se.

Vad är skuldsanering?
Skuldsaneringslagen har funnits sedan 1994 och innebär i korthet att den skuldsatte under saneringstiden betalar av sina skulder i så hög grad som Kronofogdemyndigheten bedömer är möjligt. Därefter avskrivs resterande skuld.

– Orsaken till en svår skuldsituation är oftast att det skett någon större händelse i livet såsom sjukdom, psykisk ohälsa, skilsmässa, arbetslöshet eller dödsfall. Det är svårt att ange den allra vanligaste skuldfällan, men vi ser att sms-lån, obetalda TV-avgifter och underhåll är vanliga skulder. Även krediter och avbetalningsköp kan medföra att man tappar kontrollen över sin ekonomi, säger Ulrika Johansson som arbetar som rådgivare på budget- och skuldrådgivningen i Karlstad kommun.

Vem kan få skuldsanering?
För att få ansöka om skuldsanering måste man bo i eller ha en väldigt stark anknytning till Sverige. Enligt Ulrika Johansson ansökte 116 personer i Karlstad om skuldsanering år 2015. Ansökan görs till Kronofogdemyndigheten som sedan gör en omfattande bedömning av den sökandes ekonomiska situation.

Kronofogden granskar hur skulderna har uppkommit, den skuldsattes förmåga att betala tillbaka dem utifrån storlek, livsstil, arbetsförmåga, inkomster och vad personen hittills gjort för att betala sina skulder. Blir personen beviljad skuldsanering sker den oftast under en femårsperiod. Under den tiden får individen leva på så kallat existensminimum. 2016 är normalbeloppet för en ensamstående 4679 kr/mån. Utöver det tillkommer utgifter för bostad, läkar- och medicinkostnader, resor till arbete och barnomsorg. Existensbeloppet får disponeras hur man vill.

– Efter att de löpande utgifterna och betalningsplanen är betalda är det upp till var och en hur man vill prioritera sina utgifter, uppger Ulrika Johansson.

Omprövning
Under skuldsaneringstiden är det viktigt att man följer betalningsplanen. Missköts den kan fordringsägarna (den eller de man har skulder till) ansöka om att skuldsaneringen hävs och skulden återgår till ursprungsstorleken. Normalt kan man bara bli beviljad skuldsanering en gång i livet, fem år är en lång tid och mycket kan förändras såsom familjeförhållanden och inkomster.

– Om man får förändrade ekonomiska förhållanden ska man själv ansöka om omprövning av skuldsaneringsbeslutet, meddelar Ulrika Johansson.

Budget och skuldrådgivning
På budget- och skuldrådgivningen i Karlstads kommun kan man få hjälp av rådgivare för att göra en hushållsbudget och råd om möjliga vägar ur en skuldsättning. Man kan även få hjälp med att ansöka om skuldsanering till Kronofogdemyndigheten.

– Vill man boka en besökstid gör man det genom att ringa till kommunens kontaktcenter på telefonnummer 054-540 00 00 (tryck tonval 1), hälsar Ulrika Johansson.

Text: Ylva Alsterlind
Foto: Stefan Ek