Etikettarkiv: sluta-röka-program

Karlstad fimpar

Karlstad kommun har bestämt att anställda inom kommunen inte får röka på arbetstid – inkluderat på fikarasterna. Är detta bra för hälsan eller inkräktande på individens frihet?

Första januari 2012 skall kommunanställda fimpa på arbetstid. Detta menar kommunen som hoppas att det kommer att leda till att hälsan hos de anställda skall förbättras. Tillsammans med förbudet fortsätter erbjudandet om anställda får gå ett sluta-röka-program, Well-at-Work, som kommunen haft i tre års tid.

Rökning ger ökad risk för ohälsa, såsom KOL, kronisk obstruktiv lungsjukdom, lungcancer (24 gånger ökad risk jämfört med icke-rökare), försämrad blodcirkulation och kondition. Det är ohälsosamt för ofödda barn att ha en rökande mor och även icke-rökare kan utsättas för risker genom passiv rökning, något som lett till att man har rökförbud på restauranger för personalens skull.

Det finns hjälp att få

Det kan vara svårt att sluta röka eller snusa på egen hand, i synnerhet då tillsatser används i cigaretter för att öka beroendeegenskaperna, utöver nikotinet. Läkemedelsföretaget Pfizer har tagit fram ett program för att avvänja sig med tobak genom läkarbesök, gruppcoaching och individuell coachning och stöd via mail och Internet. Det finns även en dagbok att fylla i varje dag, samt eventuellt hjälp med läkemedel, som Previa AB och Karlstads kommun erbjuder kommunanställda. Programmet tar 12-16 veckor, varje grupp omfattar 12 personer, och programmet är evidensbaserat. Behöver personal ta ledigt för att gå på möten är detta okej.

Historik

Cigaretter kommer sannolikt ifrån Spanien, där de på 1800-talet använde cigaretter för att ta hand om den kvarvarande tobaken från cigarrer. Cigaretter användes av krutpapper av soldater i Krimkriget, där turkiska soldaters vattenpipor förstörts under kriget. På 1900-talet är cigaretter den vanligaste formen av tobaksanvändande och cigaretter innehåller rök med bland annat nikotin i.

Rökförbud vanligt

I Sverige finns det förbud mot rökning på de flesta allmänna platser, såsom till exempel inom sjukvården, allmänna transportmedel så som bussar och i lokaler för sådana transportmedel och på skolor.

75 procent av de 6000 miljarder cigaretter som röks varje år slängs på marken och utgör hälften av skräpet som slängs på marken i Sverige varje år, detta trots att bara 26 procent av svenskarna röker. I snitt slänger varje svensk rökare 1,7 fimpar på marken varje dag, trots att det tar upp till fem år före fimpen brutits ner.

Text & illustration: Maria Lundby Bohlin