Etikettarkiv: Smärtläkemedel

Övertron på piller större än vi tror

Att vara beroende av läkemedel är inget man önskar sig. Det är lindringen av medicinen man vill ha, inte att bli stjälpt av den. Här nedan kommer mina egna erfarenheter om hur ett läkemedelsberoende kan se ut. 

På 80-talet var jag beroende av läkemedel som skulle lindra min fysiska smärta. Innan första tabletten på morgonen kändes det som att jag hade influensa med värk och feberkänsla i kroppen. När man tagit första tabletten så mådde man bra och besvären lindrades. Sen slank det ner några tabletter till under dagen för att förebygga olika krämpor.

Min väninna missbrukade smärtläkemedel mer än vad jag gjorde. Hon gav mig därför sina burkar till mig, så att jag skulle portionera ut tabletterna till henne, bara för att hon inte skulle äta för många tabletter under dagen. Hon blev nästan galen om hon inte fick sina tabletter varje dag.

För mycket läkemedel 

För ett halvår sedan var jag med min förvirrade mor till sjukhuset med misstanken om att hon fick för mycket mediciner. Mamma var så förvirrad att det fanns risk för hennes liv. Hon kunde inte sköta de enklaste dagssysslor i hemmet.

Mina misstankar stämde, min mor fick alldeles för mycket mediciner, läkemedel som hängt med sedan flera år bakåt i tiden. Varje gång som hon fick nya tabletter, var det ingen som kollade om medicinerna passade ihop, eller om någon av de gamla medicinerna borde tas bort. Hennes nya läkare rensade bort alla överflödiga recept, från cirka tolv olika tabletter per dag, till bara tre sorter. Idag mår min mamma mycket bättre och klarar sig själv i sitt hem.

Biverkningar ger smärta

På grund av min artros, har jag ätit många smärtstillande tabletter under åren. Ingen talade om för mig om biverkningarna, som skulle komma av alla starka tabletter, att andra organ i kroppen skulle ta stryk. Som tillexempel tarmarna i mitt fall. Det är priset man får betala. Att få hjälp med en smärta, föder en annan smärta.

Detta är något personer som använder receprfria, samt läkemedel som kräver recept, bör tänka på. Vi får vara försiktiga med både vora kroppar och knoppar.

Text: Lotta Tammi

Här nedanför följer ett utdrag från Fass.se

Biverkningar är vanligt

”En biverkning är en skadlig och oavsedd reaktion på ett läkemedel. Begreppet inkluderar reaktioner som uppkommit på grund av användning såväl inom som utanför villkoren för godkännandet samt exponering i arbetet. Biverkningar är ett stort hälsoproblem som förutom lidande också kan orsaka död. Läkemedelsbiverkningar har rapporterats vara den fjärde vanligaste dödsorsaken i USA. Biverkningar tar stora sjukvårdsresurser i anspråk, eftersom de är en relativt vanlig bidragande orsak till sjukhusinläggningar. ”

Källa: Fass.se