Etikettarkiv: Solajobb

Solareturen får nya kläder

ASP Bladet har intervjuat enhetschefen Ulf Lidström för att ta del av hans tankar inför Solareturens flytt.  De nya lokalerna kommer att bli där Colorama för närvarande huserar, på’

 

Vilken befattning har du på Solareturen?

– Sedan februari 2012 är jag tillförordnad enhetschef på Solaenheten där Solareturen och Solajobb ingår. Jag har ekonomiskt ansvar för Solaenhetens verksamhet och för personalen. Min tjänst avslutas den 31 december 2012 och just nu håller man på att rekryterar en ny enhetschef.

Hur är det att arbeta i en organisation som genomfört så stora förändringar?

– Jag tycker det är ganska trevligt, spännande och inspirerande. Jag tycker det är roligt med förändringar. Samtidigt kan det vara frustrerande ibland när man förändrar och organiserar om för mycket. Sedan är det frågan om vad man menar med organisationsförändringar. Det kan handla om småkorrigeringar och ibland är det plötsliga politiska beslut. Till exempel har ju Jobbpaket från politiskt håll kommit och det innebär att vi ska anställa människor och då måste vi anpassa verksamheten.  Hela tiden måste vi förändra oss utifrån omvärldens krav.

Solareturen ska ju flytta till nya lokaler. Hur tänker du kring den planerade flytten?

– Den största anledningen till flytten är att arbetsmiljön är dålig i de nuvarande lokalerna. Exempelvis så fryser man nästan ihjäl på vintern. Annars passar de nuvarande lokalerna för verksamheten men jag tror det blir jättebra på det nya stället.

Vilka blir de största förändringarna?

– Möjligen kan arbetsstationerna vi nu har på Solareturen bli fler. Det kan eventuellt bli tydligare med bättre sortering, en mer detaljerad sådan som är inriktad på mer miljöarbete, där till exempel små plast-, trä- och metalldelar sorteras ut. Miljötänkandet är viktigt och jag tycker inte man ska sälja saker som inte är bra för miljön. Miljöaspekten vill jag tänka mer på, så det kan eventuellt bli en starkare inriktning på det nya stället.

Hur tror du de nya lokalerna fungerar ur en kundmässig synpunkt?

– Jag tror det blir bra, kanske till och med smartare. Där finns redan en butikslokal som är anpassad för handel och den blir nog bättre än den nuvarande lokalen som egentligen är en lagerbyggnad. Även parkeringsplatserna bör räcka till, de blir i alla fall inte färre.

 

Eftersom de nya lokalerna sammantaget blir mindre, är det då någon del av Solareturens verksamhet som inte kommer att kunna följa med?

– Det blir säkert en förändring i varugruppssortimentet. Vi kan nog inte ta emot och sälja allt vi gör idag, för en del varugrupper är ju oerhört skrymmande – t.ex. fönster, dörrar och så vidare. Cyklar är en sådan sak som vi kanske kan ha ett samarbete med en utomstående aktör istället för att ha en sådan enorm mängd på Solareturen. Sedan ser jag en möjlighet till att göra förändringar utifrån de krav och förväntningar som finns på oss.

Blir det skillnad på att arbeta i mindre lokaler? 

– Det vi diskuterar är om vi får plats med lika många deltagare. I dagsläget har vi ca ett 100-tal deltagare plus 10 fasta anställda, som utgörs av handledare, arbetsledare och andra funktioner.  Den viktigaste verksamheten för Solareturen är den där folk växer, får med sig något och går vidare till egen försörjning, eller vad det nu kan vara. Deltagarna tycker nog att det blir bra, framförallt för att de nya lokalerna är varmare och mer bekväma.


När sker flytten?

– Den är planerad till första maj 2013 men kan bli förskjuten några veckor.


Hur hoppas du framtiden kommer att utvecklas för Solareturen?

– Syftet med Solareturen är att det ska vara en verksamhet för våra deltagare, vilket inte får glömmas. Butiken är ett verktyg och en publik verksamhet som måste vara anpassad utifrån deltagarna. Det måste alltid finnas olika arbetsuppgifter och butiken ska drivas som en del av verksamheten. Vidare tycker jag att deltagarna verkligen sliter och gör ett bra jobb med både butiken och övriga arbetsstationer på Solareturen. De ska ha en vettig sysselsättning, utvecklas och så småningom gå vidare.

                                                                                                                                              Text: Gunilla Björkegren
                                                                                                                                                                                                                                                                                 Foto: Per Rhönnstad

Faktaruta:

Solareturen är sedan 1997 ett led i kommunens praktiska miljöarbete.  Här får deltagare möjlighet att prova på olika arbetsstationer och lära sig om återvinning . Pengarna som kommer in går tillbaka till verksamheten i form av t.ex. hyror, lön och annat viktigt, för att kommunen ska kunna fortsätta att driva verksamheter som Solareturen.

Vår nya avdelning socialpsykiatri, alkohol och narkotika börjar ta form!

Tulip

Hej alla läsare av ASP-bladet! Vi genomför nu de lokalmässiga omflyttningar som krävs för att vi ska kunna arbeta tillsammans i nya enheter. Vi har god hjälp av Solajobb som rent fysiskt kånkar och bär, och våra ”flyttgeneraler” Johan och Bengt håller i samordningen. Det är mycket som ska klaffa, med telefoner och datorer, med möbler och städning mm.

Våning tre på Köpmannagatan används nu av chefer och administrativ grupp, och till våning ett flyttar successivt socialsekreterare och behandlingskonsulenter till enheten Utredning, stöd och behandling.

Den första avdelningskonferensen för år 2009 genomfördes under veckan som gick, med teman som Stödcenter för våldsutsatta och Självhjälpsgrupper. Jag gick igenom det omfattande arbete som görs på alla nivåer inom avdelningen och förvaltningen, för att försöka tillgodose våra målgruppers behov av boende och bostäder. Årets ekonomiska reduceringar inom bl.a. utbildning, handledning mm presenterade med krav på månadsvisa uppföljningar inom varje enhet.

Sigge Säll presenterade arbetet inom Fält- och uppsökarteamet, som snart flyttar in med fyra medarbetare på Tingvallagatan. Även Media- och Kulturgruppen kommer att ha sina lokaler på Tingvallagatan framöver. Det kommer att bli ett hus för utåtriktat arbete i friare former, där det finns förutsättningar för ett ännu mer av delaktighet, sysselsättning och arbetsrehabilitering.

Nu ser jag fram emot Inflytandedagen den 11 mars, där brukarrådet och inflytandesamordnarna håller i arrangemanget. Hoppas på ett stort deltagande från både anställda, brukare, föreningar och gärna också politiker från vår nämnd!

I förra numret av ASP-bladet skrev jag om fågelkvitter och tidiga blommor. Efter det har vi haft tre veckors kyla och snö, så just vårtecknen låter vänta på sig. Men ljuset börjar ju återvända i alla fall, och snön ligger kvar till glädje för alla barn och unga som har sportlov. Och vi andra kan också njuta av sol och snö – och kanske av tulpanerna inomhus – kanske av små tidigsådda frön som börjar gro i fönstret – och kanske av att fåglarnas kvitter faktiskt ökar i styrka.inger-granhagen

Inger Granhagen

Avd. Chef