Etikettarkiv: Solakoop

Soppa och sociala företag

45666ASP Bladet har varit på sopplunch med kooperativ blick mot 2020. För tredje året i rad bjöds på korta, rappa och kärnfulla seminarier med soppa. Olika kooperativa modeller och samhällsfrågor speglas. Arrangör är Koopsamgruppen i Värmland.

Temat för arbetsdagen är arbetsintegrerade sociala företag (ASF). Vi möts på OK Värmlands huvudkontor, beläget mellan Bervik och Hultsberg.

Det gemensamma för ASF är att alla arbetar hundra procent utav sin egen förmåga. Arbete, samhällsnytta och integration går hand i hand, vilket är något som på senare tid uppmärksammats i media och i politiken. Från vissa håll har röster höjts att ASF kan vara ett alternativ till ”FAS 3” (sysselsättningsfasen).

Under mötet deltar bland annat Berit Högman som sitter i Riksdagen för Socialdemokraterna, Kristina Rundgren från Solakoop, Carina Edvardsson från Arbetsförmedlingen samt Anna och Leif Tyrén från Värmlandskooperativen.

 

100 PROCENT AV EGEN FÖRMÅGA
Det är en blandad skara på mötet, både nya och stammisar. Kooperativen anställer människor som står långt från arbetsmarknaden. Ett kooperativ ägs och drivs av de anställda. Man måste ställa upp på demokrati och kooperativa principer. Kooperativen är inte en kommunal verksamhet som många tror, utan agerar på marknaden med dubbla affärsidéer. Ett: De skapar arbetstillfällen. Två: De har en marknadsprodukt.

Både samhälle och individ tjänar på kooperativa företag. Alla arbetar hundra procent av sin egen förmåga. De har en nära kontakt med handledarsupporten i det offentliga och anställer folk med psykiska eller fysiska funktionshinder. Det kan handla om långtidsarbetslöshet, drogmissbruk, eller folk som varit på flykt, kanske från krig.

Kristina Rundgren från Solakoop, berättar att de startade upp sitt Bed and breakfast år 2005, då med tre rum. 2008 växte de, och har nu expanderat till lokaler med elva rum. De har även rum med frukost och smörgåscatering för kommunen. Under rallyt hade de hela 100 gäster, berättar Kristina glatt.

345345Anna Tyrén från Värmlandskoop fortsätter och säger att det finns 350 ASF i Sverige, varav åtta stycken, snart nio, i Karlstad.

Ledordet för kooperativen är ”Empowerment”, att alla ska ha rätt att tycka och forma sin egen dag. Alla ska med och ha makt över sitt eget liv.

Anna Tyrén säger att ASF uppmärksammats under regeringsskiftet, och att det sägs kunna ersätta ”FAS 3”. Det behövs mer information, stödstrukturer, acceptans och en vilja lokalt, liksom olika finansieringslösningar.

Carina från Arbetsförmedlingen tipsar om hemsidan Sofisam och påpekar att ASF inte är specifika åtgärder, utan insatser. En verktygslåda av olika åtgärder.
– Vi måste kunna säga: vi är dåliga på det här, hur blir vi bättre?

Berit Högman, som sitter i Riksdagen för Socialdemokraterna, säger att det sedan 2009 har kommit in 49 motioner om kooperativ, de flesta från Socialdemokraterna, men även från Kristdemokraterna och Miljöpartiet.
– Ta tillvara på varje arbetad timme, säger Berit.

12332Ung företagsamhet borde visa upp mer information om kooperativ, då det bland annat är en bolagsform som tilltalar kvinnor i högre utsträckning än aktiebolag. Kooperativ ökar jämställdheten, fortsätter Berit.
Viktigaste frågan är information och kunskap, både till Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och till bankerna. Små banker hjälper gärna små företag.

VI SKAPAR JOBBTILLFÄLLEN
Kooperativen bör fråga sig vilka tjänster de kan sälja och vad de kan tillhandahålla. Av EUs 28 länder är kooperativa regler befintliga i hela 20 länder, fortsätter moderatorn Leif.
– Vi tar inte era kunder, vi skapar jobbtillfällen, säger Kristina bestämt.

Anna Tyrén menar att mycket har hänt på Arbetsförmedlingen. De beviljar oftare handledarstöd.
– Kanske bör man förlänga de sex månader långa starta-eget bidragen? Frågar sig Anna.

– Någon måste handla, skotta och byta glödlampor till de äldre, tillägger Berit.

De som arbetar på Samhall är inte delägare i företaget, vilket man är i ett kooperativ. Berit menar att detta gör att man känner större delaktighet och ansvar för sin arbetsplats.

– Politiker borde hälsa på, utbrister Kristina.

Så varför fungerar inte Värmlandsmodellen i Värmland?
– 2011 testades Värmlandsmodellen i Värmland, säger Anna, den testades i tio kommuner, men i Värmland fick vi inte resurser att fortsätta. Kooperativen ger folk ökad arbetsförmåga. Det handlar om grupprocesser, 10-15 olika svårigheter på ett och samma ställe. Man lär sig växa, utvecklas och må bra.

Text: Maria Lundby Bohlin
Foto: Lotta Tammi

Initiativrikt socialt företagande

ry54ytrtryrtyDet sociala företaget Initcia befinner sig i uppstartsfasen, men har stora planer för framtiden. Från Uppsala kom nyckelpersonerna Hanna Rådberg och Erik Hoving, som i Karlstad passade på att besöka de sociala arbetskooperativen Solakoop B&B och Kooperativet Mediagruppen Karlstad.

Uppsala är en traditionstyngd stad, med ett anrikt universitet som dess naturliga nav. I Uppsala verkar Hanna Rådberg, som har erfarenhet av att jobba med bistånd och miljöfrågor, hon tar med sig ett intresse för projektet som arbetsform in i det nymornade arbetsintegrerade företaget Initcia.

Tanken är att de ska kunna jobba med många olika saker, likt olika regndroppar faller från ett paraply – så kan Initcia bli en övergripande kärna för flera verksamheter som fungerar arbetsintegrerande för sina deltagare. Genom företaget hoppas man skapa anställningsmöjligheter inom ramen för de projekt som mynnar ut från Initcia.

Men redan nu finns ett större projekt som de arbetar med, en hemsida som kommer att heta gratisuppsala.se. Målet är att samla en mängd olika kulturaktiviteter som inte kostar pengar, på en och samma sajt.
– Det handlar egentligen om allt från pingis till finkultur, och andra aktiviteter. Vi har redan nu en person som är intresserad av att översätta sidan till engelska och franska, berättar Hanna.

Engagerade i sina idéer
Men ännu är det en del steg som behöver tas för att de ska vara redo för lansering. Några kryss behöver fyllas i, de hoppas kunna bli redo för lansering nästa år. Engagerat berättar Hanna Rådberg om vad som ännu återstår:

– Vi måste planera hur vi ska fylla sajten, för utan information och samarbete med samhället blir det ju ingenting. Så vi tänker oss att den kan vara klar i januari, och att vi kan lansera den i februari. Men hos oss är det själva processen och människorna som är i fokus, berättar Hanna.

Men hon är inte helt ensam i detta projekt. Erik Hoving fungerar som stöd och rådgivare, och tar med sig ett mångårigt engagemang och arbetslivserfarenheter från Coompanion, det som i Värmlands län motsvaras av föreningen Värmlandskooperativen.

– Min roll är att vara ett råd och ett stöd i att utveckla denna verksamhet. När det gäller målgruppen för vår hemsida inbegriper det alla som vill ha reda på vad som finns att göra i dag, i morgon eller övermorgon, i den egna staden, berättar Erik för ASP Bladet.

Med framåtanda och en vilja att skapa en platå för människor som har behov av att komma tillbaks in i arbetslivet, hoppas Erik och Hanna bidra till att Initcia blir; vilket namnet antyder, en initiativstartande kraft i hjärtat av universitetsstaden Uppsala.

Text: Robert Halvarsson
Foto: Kid Overgaard

Kooperativet som socialt sammanhang

Solakoop är karlstadskooperativet som bedriver Bed and breakfastverksamhet, som del av franchisekedjan Le Mat. ASP Bladet fick sig en pratstund med Kristina Rundgren, sekreterare för Solakoop och mångårig anställd på arbetskooperativet.

Kan du beskriva er verksamhet?

– Det är ett Bed & breakfast där vi hyr ut rum för gäster. Mestadels har vi studenter. Vi har också lite sidoverksamheter i form av smörgåscatering för kommun och andra ställen. I Bed & Breakfastarbetet ingår saker som städning, bäddning, att tvätta och att baka bröd. Vi har bestämt att göra allt detta själva.

Hur kom du med i verksamheten?

– För rätt många år sedan hade jag panikångest och vågade knappt gå ut och träffa människor. Då fick jag börja på kommunal arbetsterapi för att träna på att träffa folk. Min handläggare där tipsade mig om Solakoop, som vid den tiden var ett café. Hon tyckte att ”det här kanske kan vara något för dig”. Därför kom jag hit för att jobba en sommar, sen blev jag kvar här.

 

Vad har kooperativet betytt för dig?

– Jag har fått ett socialt sammanhang igen; det är någon som saknar mig om jag inte kommer till jobbet. Folk ringer och frågar: ”var är du, hur mår du?” när jag har varit sjuk. De har ringt i stort sett varje dag. Det har betytt jättemycket, hade jag inte haft Solakoop hade jag inte haft något att gå till, då vet jag inte vad som hade hänt.

Hur många kooperatörer/medlemmar har ni?

– Idag är vi nio stycken, varav fem är anställda av kooperativet, på halvtid. Det blir sex stycken från och med första januari nästa år.

Har ni någon handledare från offentligheten?

– Ja, vi har en person från kommunen. I början hade vi två handledare, men nu har vi bara en. Tanken är väl att vi ska klara oss utan det, det är inget uttalat mål men en strävan. Vi brukar exempelvis inte ta in någon extra vikarie då handledaren har semester.

Vad gör er unika?

– Det jag har fått höra av många gäster är att det är rent, fräscht och känns hemtrevligt. Att det är som att vara hemma, där man kan gå och ta en kaffe och några nybakta bullar. Vi har alla varit med om hur det känns att inte bli bra bemött, så här gör vi tvärtom istället.

Text: Robert Halvarsson

Foto: Daniel Hedström

Robert Halvarsson (Foto av Kristina)

På besök i stan

Vuxenavdelningens brukarråd i Karlstad hade besök av Säffles brukarråd 6 oktober. Det var en heldag tillsammans där representanterna i Karlstad visade upp sina olika verksamheter, och där tid gavs för informationsutbyte.

 Lika men olika

Representanterna i Vuxenavdelningens brukarråd kommer från olika verksamheter. Det vill säga från Brillianten, Festis, RSMH och Solakoop. I rådet finns också en brukarinflytandesamordnare från Karlstads kommun. I Säffles brukarråd är situationen den omvända, där finns representanter från flera offentliga organ såsom arbetsmarknadsenheten, socialnämnden, Svenska Kyrkan m.fl. I detta råd utgör RSMH i Säffle representanter för brukarsidan. Funktionen för de båda råden är dock densamma, att utöva brukarinflytande.

Besök i retur

För ungefär ett år sedan, besökte Vuxenavdelningens brukarråd Säffles brukarråd, och nu var det dags att återgälda den visiten.

I mångt och mycket består visiten av en rundvandring på Karlstadsrepresentanternas olika verksamheter. Först visar Festis och RSMH sina lokaler, därefter på eftermiddagen tas de besökande med till de sociala kooperativen Brillianten och Solakoop.

Dagen innehåller också ett utbyte av varandras lägesrapporter.

Socialdirektören berättar

Monica Persson, socialdirektör, medverkade under dagen för att berätta om hur kommunen samarbetar med och stöttar föreningarna. Hon säger att kommunen har sex miljoner kr avsatt i budgeten till föreningsstöd/bidrag och man anser att frivilligföreningar/organisationer är ett bra komplement till det arbete kommunen gör till vardags.

Monica tycker att föreningar behövs och menar att de på flera sätt, beroende på förening, spelar en stor och viktig roll i mångas vardag.

En reflektion

En av deltagarna från Säffles brukarråd har följande reflektion över dagen:

”Mycket givande besök. Väl planerat och förberett program. Vi hade trevligt, vi lärde känna varandra, både som enskilda personer och varandras verksamheter. Vi kunde tipsa varandra. Vi fick inspiration.

Karlstad är ju så stort med stor kommunal organisation och svår att jämföra med Säffle. Ändå intressant att få höra socialdirektörens syn på föreningssamarbete och betydelsen av sådan.

Av studiebesöken så var besöket på Bed&Breakfast Solakoop det kanske mest bestående intrycket för mig (inte bara för att det var det sista besöket). Det visade på vilka möjligheter det finns att på kooperativ grund med idérikedom, engagerade personer, organisera och driva en verksamhet som efterfrågas.

Med hopp om fortsatta kontakter med brukarrådet i Karlstad.”

Text: Karl-Peter Johansson Foto: P-G Andersson