Etikettarkiv: Sommarvikarier

Utvärdering av vikarieenkäter

Inom ASP/ANA arbetar varje sommar ca 30 sommarvikarier. Dessa är och har varit en viktig grupp också för att få feedback på vårt arbete.

Sammanfattning
Avdelningen för socialpsykiatri, alkohol och narkotika har gjort en enkätundersökning hos verksamhetens sommarvikarier, för att få en liten överblick hur det fungerar.
Totalt skickades 30 enkäter ut och av dessa har 16  lämnat svar (53%).
Enkäten innehöll tre relativt öppna frågor och en punkt för övriga kommentarer. Det man generellt kan se utifrån svaren är att de flesta sommarvikarierna är nöjda med sitt jobb och framför allt med personalen som arbetar på verksamheterna.

Några svar på frågan om vad de tyckte var bra:
”Trevlig och gemytlig arbetsplats”
”Underbart arbetsgäng”
”Kanonpersonal”
”Trevlig personal och trevlig arbetsplats”
”Bra mottagning”
”Väl mottagen”
”Trevliga arbetskamrater och fritt arbete under ansvar”

Några svar om vad de tyckte var mindre bra:
”Dokumentation av rutiner, till exempel medicinutdelning, hygien …”
”Viss skriftlig information är/var inte helt uppdaterad”
”Under semestertider vet man inte när handläggarna har semester och hur länge. Och vilken/vilka handläggare som är ansvarig istället för den ledige”
”Det hade varit bra att få reda på när och hur länge de olika handläggarna skulle ha semester och vem som var ersättare”

Det man kan utläsa av svaren på vad som fungerat mindre bra är att det inte finns tillfredsställande dokumentation på arbetsplatserna, och att vikarierna inte vetat om hur länge ordinarie handläggare haft semester och om det funnits någon istället för denne.

På övriga kommentarer är det flera respondenter som skrivit att de vill tillbaka och jobba mer!

INTRODUKTIONSDAG FÖR ASP’s SOMMARVIKARIER

Torsdagen den 5e juni hade Avdelningen för Socialpsykiatri introduktionsdag för årets sommarvikarier. Enhetscheferna Stefan Berndtsson, Jörgen Estenstad och Sigge Säll presenterade för de deltagande ASP’s organistation, verksamhetsidé och utgångspunkterna för arbetet.

Deltagarna tyckte att dagen var både ”inspirerande” och ”positiv.”

Avdelningschef Inger Granhagen inledde dagen med information om ASP´s organisation, värdegrund och utgångspunkter för arbetet. Härnäst på programmet var ”Psykiska funktionsnedsättningar”.

FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Här fick man information om hur man förhåller sig till brukare och vilka riktlinjer avdelningen håller sig till när det gäller detta. Inger Olsson ansvarade för programpunkten.

INFORMATION OM LAGAR & METODIK
Efter denna rivstart var det dags för en liten fika som snabbt följdes upp med information om lagstiftning, handläggning, arbetsmetodik samt Personlig Plan som finns inom avdelningen. Elisabet Nicklason och Thomas Österlie, båda handläggare, ansvarade för den här delen.
BRUKARINFLYTANDE
Strax innan lunchen var det dags för information om brukarinflytande. Thomas Fröding och Vasti Ekholm berättade om hur man jobbar mot ett brukarinflytande och de olika delar som detta innebär, t ex husmöten och brukarråd m.m.

HÄLSO & SJUKVÅRDSINFORMATION
Efter en välsmakande lunch var det dags att återgå till programmet. Mer bestämt, det var dags för Hälso & Sjukvårdsinfomation där deltagarna av Katarina Mithander, medicinskt ansvarig sjuksköterska, fick information om vad som gäller inom området.

PRESENTATION AV DE OLIKA ARBETSPLATSERNA
Medarbetare från ASP´s olika verksamheter presenterade sedan hur de idag jobbar på de olika arbetsplatserna. Här fick även deltagarna chansen att ställa sina egna frågor till de olika representanterna.
FACKLIG INFORMATION
Innan det var dags att avsluta dagen fick de även facklig information från SKAF/SKTF samt information om hur de lämnar in tjänstgöringsrapporter, sjukanmälan och div blanketter, detta med hjälp av Johan Asp och Margaretha Hedqwist.

Under hela dagen fick deltagarna chansen att träffa avdelningschef Inger Granhagen, sjuksköterskor, handläggare, assistenter, brukare, enhetschefer, sjuksköterskor, verksamhetsutvecklare, samt arbetsterapeuter.

BRUKARE BERÄTTAR OM SIN ERFARENHET
Det som var unikt för detta möte var att för första gången fick brukare vara med och informera om sina egna erfarenheter som stödtagare. Bla berättade brukarna om hur det var när det kommer hem personal till dem och hur de upplever hela situationen, t ex en kvinna känner att det var jobbigt när det kommer två personer för hon upplever då att hon kännner sig ”så liten” och ”obetydlig”. En annan berättade om hur viktigt det är att bo i ett trapphusboende eftersom det påverkar henne såpass positivt att hon orkar med att gå till arbetet. Vikarierna ställde själva i sin tur frågor till de brukare som var på plats.