Etikettarkiv: S:t Görans sjukhus

Notis – Sprututbyte i Stockholm

Stockholms läns landsting fick i juli ja till sin ansökan om att bedriva sprututbyte för narkomaner av Socialstyrelsen. Detta rapporterar Dagens Nyheter i en artikel.

Anders Tegnell, avdelningschef på Socialstyrelsen, anser i DN:s artikel att sprututbyte är ett bra sätt att minska spridningen av blodsjukdomar hos narkomaner, då dessa inte längre behöver byta sprutor med varandra.

Infektionskliniken i Huddinge ansvarar för sprututbytet, men det är i en särskild paviljong på S:t Görans sjukhus som själva bytena av sprutorna sker.

Skrivet av: Johan Holst

Läs mer via:

http://tinyurl.com/buaufan

Metod vid tidigare självmordsförsök riskindikator vid bedömning

Nya uppgifter från en omfattande svensk undersökning gällande riskbedömning för framtida fullbordat självmord visar på att metod vid tidigare självmordsförsök bör spela stor roll i läkarnas bedömning.

Läkare vid S:t Görans sjukhus och Karolinska Institutet har gått igenom historiken bland knappa 50 000 patienter som var intagna för vård efter suicidförsök på S:t Görans under perioden 1973-1982, och sedan följt upp dessa till och med 2003. Man kunde konstatera att tolv procent av de tidigare patienterna tagit sina liv. Resultaten pekar på att våldsamma metoder vid tidigare suicidförsök, i synnerhet hängning och kvävning, kan innebära höjd risk för framtida självmordsrisk. Fler än hälften av de undersökta patienter som senare tagit sina liv hade tidigare försökt suicidera på just detta sätt.

Självmordsrisken var för dessa individer 6,2 gånger högre än för de som varit intagna efter att försökt begå självmord genom förgiftning. Förutom förgiftning var risken för framtida fullbordat självmord lägst bland dem som skurit sig.

Text: Christer Jansson