Etikettarkiv: stadsbibliotek

Böckernas värld är för alla

WTNkpng1_Katy_AM_Norrköpings_stadsbibliotek_Norrköping_1– Ska vi läsa om skiten också? Räcker det inte med att vi lever mitt i den, sa en av deltagarna i den grupp som ingår i Norrköpings stadsbiblioteks bokcirkel för missbrukare. Detta rapporterar Det kreativa facket, DiK:s webbsida om.

I Norrköpings stadsbibliotek hade man problem med att frekvent vara påhälsade av en missbrukarkrets som använde lokalerna som värmestuga. De stökade omkring och störde folk. Frustrationen växte bland personalen som kände att något måste göras, frågan var bara vad? Hur skulle man göra för att få dem att sluta använda biblioteket för detta ändamål? Fanns det några alternativ? Frågan blöttes och stöttes tills en dag någon klok person föreslog en helt annan lösning. En bokcirkel för missbrukare! Skulle man på något sätt kunna få dem intresserade av det utbud som fanns till hands? Böcker, tidningar, och kanske till och med få dem att börja läsa? Frågan togs vidare, utvecklades och ledde så småningom fram till en behandlingsmetod.

Via en öppenvårdsmottagning och ett behandlingshem för kvinnor startade stadsbiblioteket tillsammans med socialkontoret i Norrköping upp bokcirklar som nu körs för tredje terminen. En bibliotekarie leder tillsammans med en behandlingsassistent bokcirkeln där man läser och diskuterar självbiografier med missbruksteman. Det har fått deltagarna att öppna upp och att våga berätta om saker de tidigare aldrig vågat. De delar med sig av och uttrycker känslor vilket i sin tur gett fler positiva effekter.

I början var det dock många som var skeptiska. De tyckte att det räckte med att de levde ett miserabelt liv med alkohol och droger, man behövde liksom inte läsa om eländet också. Men när bokcirklarna drog igång så försvann motståndet.

Text: Roger Trondsen

Tema Familjen: Läsvanor hos barn och ungdomar

PER_4495_01Enligt den nyligen publicerade PISA rapporten hamnar Sverige långt ner på listan över barn och ungdomars läsande och skrivande. Hur ser då de som arbetar med barn och ungdomars läsande på detta? ASP Bladet fick en pratstund med två bibliotekarier på Karlstads stadsbibliotek.

Enligt en undersökning som Läsrörelsen, barnkulturhuset Junibacken gjort tillsammans med undersökningsföretaget YouGov, så har antalet föräldrar som läser högt för sina barn i åldrarna 0-9 år, minskat med mer än hälften, från åttiofyra (1984) till trettiofem procent (2012). Så sent som 2003 låg siffran på sjuttiofyra procent.

Denna undersökning görs vartannat år och YouGov ringer till ett tusen småbarnsföräldrar. Trettiofem procent av föräldrarna läser varje dag för sina barn och trettio procent någon dag i veckan. Dessutom har lästiden minskat från en halvtimme till en kvart varje vecka.

Dessutom lockar TV, dataspel och film ofta mer än att läsa. En bok tar ett tag att komma in i, och en film har action redan från första början. För att locka fler till läsning har biblioteken ett samarbete med Barnavårdscentralerna i Karlstad. När barnen är tio månader får de en bok, kanske ”De små barnens bok” eller ”Barnens bok” och när de blir lite större får de ”Frippe lagar allt” eller ”Nöff nöff, Benny”. Det stora tappet bland läsare är främst hos tonåringar. Annika och Christina säger att även om läs- och skrivfärdigheterna i Sverige har gått ner, sker ändå utlånen någorlunda konstant.

Vad lånar läsarna då? Astrid Lindgren ligger nästan alltid på topplistan över lånade böcker, precis som bokserierna om Pettson, Mamma Mu och Alfons Åberg. För lite större barn dominerar ”LasseMajas detektivbyrå”, ”Dagbok för sina fans” och spökhistorier utlåningen. Även filmer och TV-serier kan locka till ökad utlåning. Bibliotekarierna nämner böckerna om ”Barna Hedenhös”, ”Hungerspelen” och Twilightserien.

Text: Liselotte Frejdig
Foto: Per Rhönnstad

När ASP Bladets reporter frågar om lästips nämner Annika Järnesund och Christina Neu:

  • ”En hund och hans pojke”, av Eva Ibottson
    ”Spela för livet”, av Michael Williams
    ”Strimmor av hopp”, av Ruth Sepetys och
    ”Vita streck”, av Sara Lundberg.