Etikettarkiv: Stefan Utterberg

På Jobbet med Stefan Utterberg

Stefan UtterbergVad gör en verksamhetscontroller? ASP bladet har träffat Stefan Utterberg, för att höra vad han gör på jobbet.

Hur hamnande på din nuvarande position inom förvaltningen?
– Jag har tidigare jobbat på Vård- och omsorgsförvaltningen i sex år och kände att jag behövde nya utmaningar, så då sökte jag mig hit till Vuxenavdelningen. Nu har jag jobbat här i två månader. När det gäller utbildning, började jag 1987 att läsa på Högskolan i Karlstad och läste då på Förvaltningslinjen. När jag sedan tog examen 1991 var det svårt att få jobb vilket gjorde att jag fortsatte studera och läste då företagsekonomi i ett och ett halvt år. Jag har sedan dessa arbetat som ekonom både på den privata, statliga och nu kommunala sidan.

Vad gör en controller?
– Mina arbetsuppgifter är att sammanställa avdelningens resultat i en månadsrapport som sedan skickas in till förvaltningens ekonomistab. Förutom den månatliga rapporteringen är det fyramånaders, åttamånaders och helårsbokslut som jag tar fram det siffermässiga underlaget till. Ytterligare arbetsuppgifter är att varje månad göra uppföljningar som även analyseras och redovisas för ledningsgruppen. Jag ansvarar också för en sammanställning av avdelningens budget. Sedan kommer jag framöver även ta fram statistik ur vårt verksamhetssystem. Jag är också behjälplig i alla ekonomiska frågor som kan uppstå på avdelningen.

Den ekonomiska aspekten är alltid viktig. Hur balanserar man den i en organisation som Vuxenavdelningen?
– Den ekonomiska aspekten i både privat och kommunal verksamhet är viktig. Vuxenavdelningen får en ekonomisk ram att följa. Det gäller sedan att sätta denna ramen för ekonomin, så att avdelningen kan göra ett bra jobb. Jag gör detta arbete i nära samarbete med avdelnings- och enhetscheferna. Vi ska ha i åtanke att verksamheten styrs av lagar och regler som sätter sin prägel på ekonomin. Detta kan leda till att förvaltningsrätten tvingar oss att verkställa beslut oavsett om vi har budget eller ej. Det också är viktigt att ha koll på avdelningens resultat och att analysera varför det ser ut som det gör.

Jobbar du med omvärldsanalys?
– Under våren påbörjades det ett arbete med att kartlägga och jämföra oss med andra kommuner vad gäller kostnader för institutionsplaceringar. Sedan tar vi kontakt med dessa kommuner, för att se hur vi ligger till när det gäller kostnader, när det exempelvis gäller interna placeringar, är vi dyra eller inte? Kostnaderna för dessa placeringar har skjutit i höjden. I höst kommer jag och en av våra verksamhetsutvecklare att återuppta detta arbeta med att kartlägga hur vi ligger till kostnadsmässigt. Det vi gör att ge ledningen en förutsättning för att de ska kunna göra ett bra jobb.
Hur ser du på kommunikation i en organisation som Arbets- och socialförvaltningen?
– Jag har en bra kommunikation, både här med mina chefer, arbetskamrater och med den centrala ekonomistaben. Sedan ska vi försöka att få till olika konstellationer, så vi kan kommunicerar med andra verksamhetscontrollers på de andra avdelningarna; att vi lär av varandra och kommer fram till bra idéer. Jag hoppas att detta blir verklighet. Kommunikation är viktigt, och därför är jag med på olika möten, för att lyssna och ta till mig information som rör mig.

Vad motiverar dig på jobbet?
– Det som motiverar mig just nu är att jag får chansen att utforma min roll som controller, samt motiveras jag av att kan utforma ett budgetarbete. Jag kan även själv komma med egna idéer som blir accepterade i arbetsgruppen.
Vad ser du som den största utmaningen vad gäller avdelningens ekonomi?
– Det är att få bukt med de externa placeringarna, alltså brukare som inte kan ta om hand om sig själva, de som hamnar på behandlingshem runt om i länet. Det är den stora utmaningen, att få ner kostnaderna, för att de har skjutit i höjden. För mig själv, är den stora utmaningen att komma igång här, eftersom jag är ny på den här positionen. Jag försöker nu att forma min roll som verksamhetscontroller.

Framtiden, vilka förhoppningen har du inför den?
– Jag hoppas att jag utvecklas åt rätt håll, och att jag får vara med och bidra till Vuxenavdelningens arbete. Sedan har det varit två fantastiskt bra månader och det har varit jättekul att få komma hit. De har verkligen tagit emot mig med öppna armar.

Ålder: 47 år
Bor: Karlstad
Familj: Gift med Lotta och tre barn
Senaste lästa bok: Fjällgraven, Michael Hjort, Hans Rosenfeldt
Mat: Dillkött med kokt potatis
Drömresa: Safari i Tanzania

Text: Henrik Sjöberg
Foto: Kid Overgaard