Etikettarkiv: stresshantering

EBL- skolans volontärskurs

Ebl skolanGemenskap, kärlek, energi, hopp, delaktighet, värme, glädje och tro är något av det EBL-skolan vill dela med sig av. EBL står för ”Ett bättre liv.” De jobbar med personer med psykisk ohälsa, långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa.

Skolan består av Eva Lövåker och Helen Hemberg Eriksson, som är anställda i en för övrigt ideell förening. Det har hållits en volontärkurs i två dagar för att ge fler möjlighet att bemanna deras lokaler, även utanför kurstid. Många deltagare i EBL- skolan tycker det är positivt att få träffa andra då de ofta känner sig ensamma.

– Vår vision är att skapa ett bättre liv för personer med psykisk ohälsa, långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa. Vi har sett att det är viktigt att ingå i ett socialt sammanhang, kunna delta aktivt i samhällslivet, ha någonting roligt att gå till och passa tider för att känna sig delaktig i samhället. Vi ser oss även som ett komplement till annan verksamhet, säger Helen.

Om man är intresserad av EBL- skolan kallas man för ett inledande möte. Där diskuterar man var man står och hur man kan göra för att komma närmare sitt mål, till exempel att må bättre, bli bättre på att skriva eller annat beroende på vilken kurs man är intresserad av. Det är okej att ha med sig en person som stöd på samtalet. Tillsammans lägger EBL-skolan upp en plan för undervisningen som följs upp under tiden. Om man vill kan man gå mer än en kurs samtidigt. För att citera Anders Edberg: ”Det är lätt att göra det mätbara viktigt, men svårt att mäta det viktiga”.

MÅNGA KURSER ATT VÄLJA PÅ!
EBL-skolan har en uppsjö kurser att välja bland, av dessa finns: Stresshantering/Stressreducering, Ett sundare liv, Självkänsla, Friskvård, Din egen makt/Återhämtning, Matematik – de fyra räknesätten, Praktisk svenska, Engelska för nybörjare, Kreativa världen, Må bra, Problem-/Konfliktlösning, Umgås med andra i grupp, Vardagsekonomi, samt En liten bok om stora känslor.

SKOLAN TILL ETT BÄTTRE LIV
På hemsidan listas flera citat om skolan av deras elever. Många tycker det är viktigt att komma ut och träffa folk, utvecklas som människa och få bättre självförtroende: ”Det känns bra att ha saker inplanerat i almanackan igen, jag har fått en identitet”, skriver en elev på utvärderingen.
Målet med skolan är att alla ska få kunna delta i en gemenskap utifrån sina förutsättningar och behov. Man vill stötta till ett sundare liv och ett liv där man kan leva så självständigt som möjligt. EBL-skolan önskar alla välkomna till sina lokaler på Kungsgatan i Karlstad där de sprider hopp om positiv förändring och för att förändra attityder mot psykisk ohälsa.

BLI VOLONTÄR!
De två ledarna för skolan, Eva Lövåker och Helen Hemberg Eriksson, säger att de gärna vill ha fler som ställer upp på EBL- skolan. I början kommer de vara närvarande så man kan höra av sig om man undrar om något. Kanske en person kan gå ut på promenad med en grupp, medan någon annan sitter inne och stickar eller virkar. Kanske kan en bokcirkel eller poesikväll startas om intresse finns?

På morgonen den femte september, när ASP Bladet besökte EBL-skolan började vi dagen med fika och en liten presentation av oss själva. Eva och Helen presenterade dagens program. Det bestod i att lyssna till Anna-Lena Arnell från Röda Korset och Carin Wallman från Anhörigstöd. Den sista talaren för dagen var Kathy Blomqvist som är diakon, hon avslutade dagen med att berätta om det goda mötet. Det var många och spännande beröringspunkter att lyssna till.

BLI DELTAGARE!
Från onsdag den 18 september kommer EBL- skolan vara öppen för fika och pyssel, från 13.00 till 15.00. Torsdagen därpå är det promenad från 10.00 och framåt, promenadstavar finns att låna. Om det händer något speciellt läggs detta upp på hemsidan. Enda begränsningen är att försäkringen inte täcker bilresor. Tips på närmre utflyktsmål är Båtbuss, Solacykeln, Kyrktornet eller besök i vattentornet på Kronoparken.
– Vi önskar oss fler volontärer så vi kan ha fler utbildningar med jämna mellanrum, så sprid vidare! blev dagens avslutningsreplik.

Text: Maria Lundby Bohlin och Lotta Tammi
Foto: Per Rhönnstad

STRESS!

Orsaken till att man stressar kan vara att man känner sig trängd, försover sig, har dåliga minnen, jäktar på arbetet, dricker kaffe, röker tobak eller dricker alkohol. Alla dessa faktorer spelar roll i  vår vardagsmiljö. Vill det sig illa kan man utveckla en infarkt! Hur stresstålig är då människan? Det är olika från person till person, vissa hanterar stressade situationer galant medans andra totalt rasar samman.

Hantering av stress, Genom att i vardagen ta en paus – andas lugnt, få harmoni med kropp och själ kommer man  en bra bit mot en friskare vardag. Hur många gånger har man inte lugnat nerverna och använt stressfaktorer som att ta en kopp kaffe och en cigarett?

Tänk dig en varm kopp te!  Psykologin spelar stor roll i vår mentala hälsa och bara genom att tänka harmoniskt blir man lugnare.

Kontakt med läkare? Innan man söker läkare bör man tänka efter två gånger. Lugnande tabeletter lägger bara minnen/stress i dvala som genast vaknar till liv när man slutat med medicinen. Istället bör man ta kontakt med en samtalsterapeft ett antal gånger per månad. Här följer några punkter, vilka kan hjälpa till att få det inre lugn man i själva verket har.

Det är bra att bryta vardagen med:
Meditation, Akupunktur, Yoga, Varmt bad, Massage, Lägga ett tidsschema över dygnet, Ej ta arbeten jag ej klarar av

Om du följer ovanstående tips kommer din inre balans märkas mer och de yttre faktorerna spelar mindre roll,  ett lugnt och harmonisk liv växer fram. Då kommer du även att kunna hantera krissituationer mycket lättare.

Sömnbrist kan bli farligt i längden

För att undvika sjukdomar såväl psykiska som fysiska är det viktigt med en god natts sömn.  Vi behöver mellan 6-9 timmars sömn varje dygn. Sover man ej ordentligt kommer troligtvis koncentrationssvårigheter uppstå, hormonerna kommer i obalans och man blir retlig. Vid långvarig sömnbrist kan detta leda till ett psykotisk tillstånd och man utvecklar Schizofreni.

Denna psykos varar i minst 6 månader och kan i vissa fall vara hela livet. De typiska dragen är att man blir inåtvänd, drar sig undan vänner och familj, man får hallucinationer,  kraftiga vanföreställningar om att man är övervakad eller förföljd. Oro, sömnsvårigheter samt plötsliga vredesutbrott hör också till.

Det behöver ej vara sömnbrist att man utvecklar schizofreni man kan även ha en genetisk känslighet eller varit utsatt för svåra upplevelser i barndomen/uppväxten.

Text: Jane Alsing