Etikettarkiv: symptom

Borderline personlighetsstörning, Battle Royal & Radiohead

Bokrecension: 

Borderline personlighetsstörning, uppkomst, symptom, behandling och prognos

Författare: Görel Kristina Näslund

Denna bok har som ambition att presentera olika synsätt på hur man bör behandla personer med borderline personlighetsstörning. Det finns flera böcker inom ämnet, men de flesta stödjer en speciell teori. Denna bok visar olika synsätt: psykoanalys (som är mycket ovanligt numera), psykodynamiska skolan, kognitiv beteendeterapi (KBT) och dialektisk beteendeterapi (DBT), en terapi framtagen primärt för självskadande och suicidnära personer.

Boken varvar mellan faktaavsnitt, intervjuer med personer som själva har borderline, historiska tillbakablickar och intervjuer med personer som själva arbetar inom psykiatrin. Boken innehåller även dikter och teckningar av personer med diagnosen, något som gör boken mer intressant.

Text: Maria Lundby Bohlin

Filmrecension:

Battle Royal

Vad händer när det handlar om att leva – eller att dö?

Detta är en otäck japansk film. Skolsystemet i Japan ändras radikalt: eleverna vaknar i en skolsal på en öde ö. Klassens vanliga lärare, omringad av beväpnade militärer, önskar välkommen och sätter på en hurtfrisk videofilm. Uppgiften till eleverna är att överleva. På tre dagar måste eleverna döda varandra, bara en av dem får överleva. Lever fler än en av eleverna när det gått tre dygn, kommer de metallhalsband varje elev utrustats med att explodera.

Filmen är intressant, den ger funderingar på hur skolkamrater i samma klass kan reagera, på olika sätt, när de sätts i en väldigt extrem situation. Vem kan man lita på? Kan man lita på någon alls? Är rollerna i en vanlig klass likadana när allt sätts på sin spets? Vilken personlighetstyp har störst chans att överleva? Och vad betyder den döende flickans leende?

Text: Maria Lundby Bohlin

Musikrecension:

Radiohead

TKOL RMX 1234567

Ticker tapes LTD

Vad händer om man tar det tidigare rockbandet Radioheads senaste skiva och låter några av de skickligaste undergroundartisterna inom den konstant skiftande elektroniska musikterrängen omskapa det? Resultatet blir spännande, hypnotiskt och bedövande. Vad vi får är en remixplatta av yppersta kvalitet, kort och gott. Men jag saknar demonproducenten Burial här, som jag vet att Radioheads portalgestalt Thom Yorke beundrar. Dock lämnar Jacques Green och Caribou otroligt vackra avtryck i den musikaliska sanden, så saknaden blir inte så stor. Och Thoms underbara röst fortsätter att sväva, låt den göra det många år än!

Text: Robert Halvarsson

Sveriges kommuner och landsting har givit ut ett positionspapper om psykisk hälsa för barn och unga

Sveriges kommuner och landsting har givit ut ett positionspapper som behandlar den psykiska hälsan hos barn och unga. En av de största utmaningarna handlar om utvecklingen av den psykiska hälsan Där skriver man bland annat att gemensamma ansträngningar måste göras av alla berörda samhällsaktörer för att främja barns och ungdomars hälsa och att hälsofrämjande insatser för psykisk hälsa ska ingå som en naturlig del i verksamheter riktade till barn och unga

Insatserna kan ske på tre sätt.

  • Hälsofrämjande insatser, ex. boende, ekonomi och skolan
  • Tidiga insatser till riskgrupper, barn i utsatta situationer ex. där föräldrarna har missbruksproblem
  • Insatser till barn och unga med indikerade problem,det kan vara uppsökande verksamhet, vård och stödinsatser

De flesta barn och unga mår bra och har en bra livssituation. En av de största utmaningarna kring barn och ungas hälsa handlar om utvecklingen av den psykiska hälsan. Det gäller inte bara i Sverige utan i många andra länder. Positionspappret uttrycker förbundets syn på hur man främst inom kommuner och landsting kan agera i dessa frågor.

Man har satt upp fyra st. definitioner.

  • Psykisk hälsa, att man skall uppleva sin tillvaro som meningsfull
  • Psykisk ohälsa, en övergripande term
  • Psykiska besvär,då människor visar tecken på psykisk obalans
  • Psykisk sjukdom, är när symtomen är av den typ att det kvalificerar till en diagnos

Det finns faktorer som innebär en risk för psykisk ohälsa, ex. individualisering och faktorer som främjar en positiv utveckling av den psykiska hälsan (friskfaktorer). Insatser till barn bör utformas som stöd till de olika utvecklingsmiljöer som dom befinner sig i där är familjen den centrala faktorn som har betydelse under hela uppväxten. Där stöd till föräldrar så att dom kan ta sitt ansvar är en viktig hälsofrämjande insats.

Text: Olle Stagnér