Etikettarkiv: tolvstegsprogram

Tolv steg till ditt nya liv

SONY DSCAtt bestämma sig för att bryta vanor kan för somliga vara det största steget de tagit i livet, att sedan stå fast vid det och inte gå tillbaka till det invanda mönstret är en ännu större prestation.

På Kompassen jobbar Kristina Ojala, Lars Zetterström och Mattias Samuelsson. Alla tre jobbar som alkohol och drogterapeuter. På Kompassen bedrivs alkohol och drogbehandling enligt AA:s (Anonyma Alkoholisters) tolvstegsprogram.

Drogfrihet är en självklarhet för att få delta. Behandlingen innehåller både gruppterapi, föreläsningar och problemlösningar. Kristina, Lars och Mattias har full förståelse för sina medmänniskor, då de har egen bakgrund med missbruk eller medberoende. Alla har de blivit hjälpta av tolvstegsprogrammet.

Historia
AA startade redan 1935 i Akron, Ohio, USA av Bill som jobbade som börsmäklare och Bob, som var läkare med egen privatklinik. Dessa två ansågs vara obotliga alkoholister. Efter att prövat olika metoder var för sig, lyckades Bill till slut bli nykter. När Bob och Bill kom i samspråk på Bobs praktik förstod Bob att det går att bli nykter även som grav alkoholist.

Med hjälp av Bills övertygelse blev Bob nykter till slut. De slog sig ihop och utvecklade en metod som verkade fungera. De första fyra åren lyckades de få 100 människor nyktra. Året 1939 gav de ut sin grundtext i boken, Alcoholics Anonymous (Anonyma Alkoholister). I den förklarar man AA:s tolvstegsfilosofi, där metoden är kärnpunkten och tillfrisknade personer skrivit sin levnadsberättelse.

Från den tidpunkten utvecklas AA snabbt. På 40-talet började AA spridas över hela världen, men det skulle dröja ända till 50-talet innan anonyma alkoholister kom till Sverige. Dessa uppgifter hämtade från http://www.aa.se.

Vad är tolvstegsprogrammet
– Tolvstegsprogrammet bygger på filosofin som är framtagen av nyktra alkoholister för alkoholister, att ge stöd och hjälp till varandra.
Syftet med programmet är att få kunskap om alkoholismen, att göra förändringar, bryta med sitt gamla mönster och sina tidigare misstag. Det är svårare än man tror, även om man bara gör små förändringar. Det är viktigt att lägga sig till med rutiner som blir nya vanor med tiden, säger Lars Zetterström.

Tolvstegsprogrammet är som namnet säger tolv steg, det är själva huvudbehandlingen. Under tiden man går på programmet får man hjälp, stöd och kunskap om sjukdomen alkoholism.

Med egen insats gäller det att lära in nya vanor och rutiner. I de tolv stegen får man hjälp av en sponsor som är en person som har gått före i tillfrisknandet, att våga titta tillbaka på sitt eget liv, lära sig sluta älta, att kunna erkänna och acceptera att man har en beroendesjukdom.

Mattias Samuelsson berättar:
– Behandlingen vi bedriver är i tolv steg. När man gör sitt första steg, jobbar man med att fundera över hur ens liv blivit på grund av alkoholen, hur förhållandet är till droger, erkänna inför sig själv att man inte kan hantera alkohol eller droger och att man inte har kontrollen. Andra steget är att se och börja förstå vad konsekvenserna blivit av allt drickande.

Ta del av och lyssna till andra
Att ges möjlighet att berätta vad man har i bagaget, vad som har hänt, vad man kommit fram till, vad är det som gäller i dag? Den typen av reflektioner hjälper den enskilde att gå vidare i programmet.

När man gått vidare tar man hjälp av en sponsor, en person som har gjort samma resa, som vägleder och stöttar i de nästkommande stegen. Personer som är med i AA behöver bygga upp tron på sin inre kraft, även att kunna tro på något som är större än en själv.

Många tror att AA är en religiös organisation, men så är inte fallet, utan var och en har sin egen tro, vare sig den är religiös eller inte. Organisationen finns i 185 länder på grund av sin obundenhet till någon specifik tro.

– Gemensamt för alla som går på AA är att man inte kan hantera alkohol, personen i fråga kan inte bestämma hur mycket han eller hon bör dricka eller droga och kan heller inte känna gränser när det är dags att sluta med drickandet, berättar Mattias.

– Man börjar behandlingen med att gå en motivationsgrupp som är två dagar i veckan. Sedan går man över i primärbehandlingen som är tolv veckor. Kursen pågår varje dag, måndag till fredag i tolv veckor. Under den tiden har man hört andra redovisa, man har börjat fundera på sig själv och lära känna sig själv och förstå hur alkoholen har påverkat min och andra i relationer, säger Kristina Ojala.

Hur många blir friska?
– Behandlingen är olika för olika individer, några hoppar av för att komma tillbaka i ett senare läge. Andra kör direkt, en del dricker en period, det ser olika ut, enligt Lars.

Det gäller att bestämma sig, vara beredd att sluta dricka eller droga. Att bryta invanda vanor och mönster, för att sedan bli så stark att man kan stå fast vid det beslut man har tagit. Det är en träning att lära sig vara nykter, det tar sin tid och det är mycket känslor med i bilden.

Redan på 1960 -talet fastställde FN och Världshälsoorganisationen att alkoholberoendet är en kronisk sjukdom. Det är svårt med måttlighet, i regel behöver den beroende helt avhålla sig från spritdrycker.

Det är svårt att svara på hur många som blir friska från sin alkoholism. Men Socialstyrelsen gör rekommendationer om vilka metoder som kommuner och andra organisationer bör använda för personer med alkoholproblem, och där rekommenderas tolvstegsprogrammet.

Text och Bild: Lotta Tammi