Etikettarkiv: Tomas Sjödin

Lyfter fram vilans betydelse

2342222222Det händer när du vilar, av Tomas Sjödin, Libris förlag

I det moderna västerländska samhället har tid blivit en bristvara. Regelbunden vila anses vara onödigt och lite pinsamt, eftersom tiden då inte anses användas på ett effektivt sätt. Författaren och pastor Tomas Sjödin har nyligen släppt en bok; Det händer när du vilar, där han vänder på begreppen.

I sin bok vill Tomas lyfta fram vilan som något positivt och nödvändigt. Han menar att vila är att göra sådant som man mår bra av och att den inte behöver leda till någonting speciellt, utan har ett värde i sig. Han anser att vila gör att en människa omskapas och skapar utrymme för goda relationer. Det vackraste man kan ge någon är sin tid, menar Tomas.

Han drar flera paralleller till den judiska sabbaten och tankarna bakom den, exempelvis det goda i att äta välsmakande mat tillsammans och bara umgås en speciell dag i veckan, detta oavsett hur mycket annat man tycker borde göras.
Tomas har även utarbetat sin egen ”sofflockfilosofi”, där han bland annat talar om tiden som något som kommer, istället för något som går. Han menar även att det är viktigare vad som händer här i rummet, än vad som händer nu någon annanstans. Han beskriver också de tre vanligaste fienderna till vilan, som han menar är oron, ledan och rastlösheten.

Tomas bok är intressant och ger inspiration till eftertanke. Vad händer egentligen när vi vilar? Vilka värden går förlorade när vi inte gör det? Tomas framför sina iakttagelser och teser på ett lättillgängligt sätt och med ett klart och tydligt språk. Han illustrerar sina resonemang med vardagliga exempel, ofta från sitt eget liv. Hans bakgrund som pastor märks också genom att boken innehåller många referenser till kristen tro.

En nackdel med Tomas sätt att skriva är dock att han upprepar vissa poänger allt för frekvent, vilket till viss del hindrar textens flöde.

Det kan även noteras att Tomas, trots goda intentioner, förmedlar en viss ambivalens inför vilans roll i människors liv. Han anser å ena sidan att vilan har ett värde i sig, men å andra sidan framför han flera argument för nyttan av vila, exempelvis att det ger goda relationer. Vilan blir på så vis ett medel för att uppnå något, snarare än ett mål i sig.

Tomas bok rekommenderas till de som är intresserad av vilan positiva effekter, men kanske framför allt till alla som inte tycker sig ha tid med regelbunden vila. Kanske kan den så ett frö till förändring och inspirera till att släppa lite på vardagens alla krav?

Text: Therese Nilsson
Foto: Ellen Berner