Etikettarkiv: Tonårsparlören 2013

Systemet vill se nyktra tonåringar

Tonårsparlören 2013 – Frågor och svar om ungdomar och alkohol – är en gratisskrift som IQ-initiativet AB ger ut och som vill uppmuntra ungdomar till avhållsamhet gentemot den lockande alkoholen. Boken tar upp de flesta orosmoment och frågor man som föräldrar till en tonåring kanske kan ha. ASP Bladet återger några av höjdpunkterna från skriften.

IQ-initiativet AB bildades i maj 2005 och är ett dotterbolag till Systembolaget. IQ har som uppdrag att på olika sätt verka för att minska alkoholkonsumtionen i Sverige. IQ-initiativet har nu gett ut boken Tonårsparlören 2013, som är full av tips, argument och fakta som föräldrar kan ha nytta av.

Men Tonårsparlören tar inte bara upp frågor kring alkohol utan den handlar om väldigt mycket annat också som rör tonåringar och tonårsföräldrar. Boken är ett resultat av ett samarbete mellan forskare, fältarbetare, läkare, psykologer, familjeterapeuter, föräldrar, tonåringar samt olika organisationer.

Alkohol i hemmet

Tonårsparlören resonerar kring föräldrars och andra vuxnas dryckesvanor och hur våra ungdomar påverkas av dessa, hur föräldrar förhåller sig till att låta tonåringarna smaka alkohol i hemmet tillsammans med dem för att visa det ”rätta” sättet att använda alkohol, att en del föräldrar själva köper ut alkohol till sina tonåringar i syfte att ha koll på hur mycket de dricker och mycket annat.

Statistik visar att de tonåringar som får smaka alkohol i hemmet dricker mer än de ungdomar som inte bjuds av sina föräldrar. Det samma gäller för de tonåringar som fått alkohol utköpt av föräldrar eller äldre syskon.

Tonåringars egna tankar

I boken berättar många tonåringar i olika åldrar om varför de dricker alkohol. En del av anledningarna kan vara av nyfikenhet, grupptryck, att man tror att alla andra gör det, rädsla över att hamna utanför, att man vill känna sig vuxen. I Tonårsparlören kan man läsa följande citat: ”Dricker man inte är man rädd att folk sprider det vidare. Att man är tråkig och så”, känner Petrus 16 år, Göteborg. Tonåringarna berättar också hur de ser på föräldrars och andra vuxnas engagemang, ansvar och skyldigheter kring ungdomars drickande.

Gränssättning viktigt

I boken betonas ofta, hur viktigt det är med samtal och överenskommelser för att bygga tillit och förståelse mellan tonåringar och föräldrar. Tonårsparlören berättar att det är viktigt att du som förälder är öppen och ärlig med dina känslor och berättar för din tonåring om du är orolig och i så fall varför.

Ungdomarna säger i boken att det är viktigt att känna att föräldrarna bryr sig, vilket märks genom följande citat: ”Om föräldrarna bara säger okej hela tiden så bryr dom sig ju inte”, enligt Eddie 15 år, Umeå. Ungdomarna förväntar sig och behöver att vuxna sätter gränser. Men det blir lättare för dem att hålla sig till reglerna, om de förstår orsaken till dem och om de själva varit delaktiga i diskussionen innan. Regler och straff som du som förälder bestämmer utan att först prata förebyggande med din tonåring, kan ofta bemötas med ilska och kanske till och med får motsatt effekt än vad du tänkt, kan man läsa i Tonårsparlören. ”Om man får ett straff blir man bara förbannad och arg. Man lär sig inget av det”, säger Melissa 14 år.

Våld, olyckor och sexuella övergrepp

I skriften berättas att alkohol och våld ofta hänger ihop. I 7 av 10 misshandelsfall i offentligt miljö finns alkohol med i bilden. Oftast är det unga män som begår misshandel, men i nästan var femte fall begås misshandeln av en eller flera unga tjejer. Mer än en tredjedel av de som döms för misshandel, är i åldrarna 16-20 år.

Risken för olika sorters olyckor ökar också i samband med intag av alkohol. Fallolyckor, brandolyckor och drunkningsolyckor är några exempel som Tonårsparlören tar upp.

Boken betonar också att det finns stora problem med sexuella övergrepp bland unga när alkohol är inblandad. Cirka 10 procent av tjejerna i nian har haft sex mot sin vilja när de har varit berusade.

Vill du engagera dig i frågor som rör ungdomar?

Ett bra sätt att ta kontakt med ungdomar är att röra sig ute på stan där ungdomarna finns. Det finns många ungdomar som inte har några eller bara få vuxna att prata med. Många tycker dessutom att det många gånger kan kännas lättare att prata med någon som de inte känner.

Runt om i Sverige finns många aktiviteter som har som mål att förebygga eller begränsa alkoholens negativa konsekvenser. På iq.se samlas många av dessa initiativ i form av olika IQ-projekt. Kanske hittar du något projekt där som du gärna vill engagera dig i?

Text: Annika Dahlberg

Faktaruta:

I slutet av boken finns en sammanfattning av innehållet och även en förteckning över organisationer och myndigheter – både för föräldrar och tonåringar – dit man kan vända sig om man har frågor. Man ger även tips på bra webbsidor för vuxna och ungdomar. Där står även de olika källorna man använt sig av när det gäller ren faktainformation.

tonarsparloren.se går det att ladda ner boken eller så kan den beställas till självkostnadspris.

Källor:

Tonårsparlören 2013 – Frågor och svar om ungdomar och alkohol.

Tonårsparlören.se