Etikettarkiv: undersökning

”Det här är en stor del av deras liv”

När någon larmar för brand är Räddningstjänst ofta först på plats. Det är de som äger det första kritiska mötet med elden. Nils Weslin, Räddningschef på Räddningstjänsten, berättar för ASP Bladet om släckningen av Eriksbergsbelägna Solatassens hunddagis.

Det är måndag kväll och SOS Alarm får vetskap om att det brinner vid Solatassen. Räddningstjänsten rycker ut men när de väl är på plats inser man snabbt att den kommunala fastigheten inte går att rädda. Nils Weslin återberättar händelseförloppet:

– Alldeles strax efter åtta på måndag kväll fick vi larm om brand på Hunddagiset. Det här ligger ju ute vid Eriksberg, så det är inte speciellt lång körväg. När vi kommer fram är det totalt övertänt och det sprutar ut eld ur fönster. Det enda vi egentligen gör är att vi försöker tränga in och se om vi kan se något folk, men vi kommer inte längre än till dörren.

Tack och lov fanns varken hundar eller människor där. Arbetsdagen var över och alla var redan hemma. Nästa dag väntade nya hundar, men en särskilt vanlig dag kunde det inte bli, för när Räddningstjänsten Karlstad fick larm om brand var redan fastigheten redan övertänd. Redan under natten började så arbetet att försöka få tag på kooperatörer och kommunala tjänstemän, att berätta den tragiska nyheten.

– Vi har personal ute på plats hela natten. Under natten börjar också arbetet med att försöka få tag på föreståndaren, ganska snart fick vi reda på att det här var just ett hunddagis och att det var kommunens hus.

De lärde sig också snabbt att detta handlade om ett socialt arbetskooperativ, och att detta var en plats för människor som inte alltid har haft det helt lätt i livet.

– Det här är en stor del av deras liv, så det gäller att möta dem på ett bra sätt.

I väntan på undersökning

Dagen efter fanns de på plats för att tillsammans med Solatassen informera om vad som hade hänt för de som kommit till sin arbetsplats. Information som riktade sig mot både kunder och personal. Nya Wermlandstidningen och Värmlands folkblad var snabba att rapportera om vad som hade hänt, men en del läser inte morgontidningen.

– Jag var ute och hade en liten enkel information om vad det var som hade hänt. Hur det kunde brinna så snabbt och att vi inte riktigt visste orsaken. Samt varför det var avspärrat och att polisen skulle komma och göra en undersökning.

– Och föreståndaren var ju också på plats tidigt på tisdag morgon för att möta folk som skulle komma och lämna sina hundar och även personal som man inte lyckats nå.

När ett hus brinner, vare sig det är familjens eller den egna arbetsplatsen, blir de flesta naturligtvis chockade. Man kan uppleva det som en trygghet som ryckts ifrån en. Då gäller det att exempelvis räddningstjänsten anstränger sig för att informera så tydligt och enkelt som möjligt, berättar Weslin. Så gjorde denne också för ASP Bladet, undertecknad tackar honom.

– Vi ska hjälpas åt i samhället, så det är ingen fara, avslutar han vår intervju.

Text: Robert Halvarsson
Foto: Stefan Ek

Bipolära är utanför

Personer med psykisk ohälsa som inte får hjälp och stöd riskerar att ha svårt att ta sig in i samhället. Nyligen genomfördes en undersökning om bipolär sjukdom. Bakom den står läkemedelsföretaget Bristol-Myers Squibb och netdoktor.se

Undersökningen utgjordes av ungefär 600 personer, varav 263 var patienter och 322 anhöriga. Syftet med studien är att öka kunskapen om bipolär sjukdom. Undersökningen gav flera intressanta svar. Bland annat uppgav 87 % att de hade varit sjukskrivna. Nästan hälften lönearbetade halv- eller deltid.

Studien säger också att det är svårt att berätta för sina arbetskamrater om sina psykiska problem, samt att hälften av de tillfrågade inte att hade berättat för sina chefer om sin diagnos. En tredjedel hade ändock berättat för sina kollegor och av dem var det enbart hälften som upplevde att de fick sympati och förståelse från sina arbetskamrater.

Nästan 75 % av patienterna uppgav att de var under medicinering.  Ungefär lika många sa att det största hindret för att påbörja en behandling var rädsla för medicinen, samt att de skulle må sämre av eventuella biverkningar.

Bipolär sjukdom kan vara orsak för sjukskrivning, men hälften av deltagarna i undersökningen upplevde det svårt att bli sjukskriven.  Sjukdomen kan komma och gå under hela livet; majoriteten i enkätundersökningen hävdade att de blev sjuka igen när de kom tillbaka till jobbet.

Avslutningsvis kan nämnas att hälften av patienterna i undersökningen uppgav att rätt medicinering trots allt är viktig för att man ska fungera i samhället.

Text: Henrik Sjöberg & Robert Halvarsson

Månadens Fråga – Gör du något för miljön?

Krister Stål

– Just nu så håller jag på och införskaffa en Biogas-bil, en Fiat Punto. Det är vad som är aktuellt just nu.

Emely Larsson

– Vad jag gör för miljön? Jag är väldigt dålig på det. Jag källsorterar faktiskt, det tycker jag är bra.

Fia Bergström & Emelie Wall

Fia: -Typ inget.
Emelie: -Jag slänger inte skräp på gatan.
Fia: -Samma här.

Mikael Lundkvist

– Jag sorterar soporna hemma, sköljer ur mjölkpaketen, torkar och viker ihop dem. Det är vad jag gör, och slänger inget på gatan, allt i soporna.

“Krillarna”

Krille 1: -Jag gör så gott jag kan, mer vet jag inte.
Krille 2: -Jag slänger saker i papperskorgen oftast.
Krille 1: – Jag säger till han att han skall slänga i papperskorgen, jag har sett att han inte gör det.
Krille 2: -Ingen kommentar.

Erik Thorn

– Jag försöker släcka lamporna när jag inte är i rummen, jag duschar snabbt och stänger av TV:n och datorn när jag inte använder dem.

Text & Foto Per Rhönnstad

Dystra resultat om allmänhetens attityder till psykisk ohälsa

En undersökning som har gjorts inom ramen för attityduppdraget, visar bland annat att ungefär 1 av 3 anser att personer med allvarliga psykiska problem inte kan återhämta sig fullständigt.

Attityduppdraget
Detta uppdrag är ett regeringsuppdrag som sker i samarbete mellan Handisam och NSPH. Handisam står för Myndigheten för handikappolitisk samordning och nätverket NSPH står för Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.

Ambitionen med attityduppdraget är att öka kunskapen och förändra allmänhetens attityder till psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning.

Undersökningen
Bakom studien står Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI) och opinionsföretaget Novus. Undersökningen bygger på svar från 2053 deltagare.

Här följer några resultat som undersökningen kom fram till:

  • 32 procent anser inte att psykisk sjukdom är en sjukdom som vilken annan sjukdom som helst.
  • 26 procent anser att psykiatriska verksamheter inte bör förläggas till bostadsområden.
  • 33 procent anser att utlokalisering av psykiatrisk verksamhet utgör en fara för lokalbefolkningen.
  • 25 procent kan inte tänka sig att arbeta tillsammans med någon som har en psykisk sjukdom.
  • 20 procent skulle inte bjuda in någon till sitt hem om han eller hon visste att personen har en psykisk sjukdom.
  • 36 procent anser att människor med allvarliga psykiska problem inte kan återhämta sig fullständigt.
  • 61 procent anser att de flesta personer som en gång varit patient på en psykiatrisk klinik inte är pålitliga barnvakter.
  • 70 procent anser att de flesta människor med psykiska problem inte får professionell hjälp inom sjukvården.

Vill man läsa hela studien, finns den att ladda ner från Internet: www.handisam.se/attitydstudie

Vill man veta mer om attityduppdraget, kan man gå till följande webbadress: www.handisam.se/attityduppdrag

Text: Karl-Peter Johansson