Etikettarkiv: UNO

Nyval till ungdomsfullmäktige

I maj var det nyval till Ungdomsfullmäktige i Karlstad. Det var 40 stycken personer som valdes, 25 ordinarie och 15 ersättare. Valet sker på så sätt att ungdomarna  i årskurs åtta i grundskolan till årskurs tre på gymnasiet får rösta på de kandidater som man vill skall representera en.  Valet sker på skolorna. De valbara ungdomarna är mellan 15 – 19 år gamla.

Det är 74 stycken personer som är föreslagna vilket är nytt rekord.  Man föreslår sig själv som kandidat och man väljs under ett år. Ungdomsfullmäktige representerar ungdomar i Karlstads kommun och de driver ungdomsfrågor.

– Det är upp till en själv hur pass engagerad man vill vara i ungdomsfullmäktige.  Man kan vara engagerad i olika Fokusgrupper som driver olika frågor eller bara vara med i ungdomsfullmäktige säger Arda Eken som är ordförande och Kani  Siddik som är vice ordförande

Ungdomsfullmäktige har en bra dialog med politikerna i Karlstad. Så är det inte så i alla kommuner. Karlstads kommun har en ungdomssamordnare som hjälper ungdomsfullmäktige med arbetet.

Det är sju stycken värmländska kommuner som har ungdomsråd och det finns ungefär 50 stycken i hela Sverige. Ungdomsfullmäktige är partipolitiskt obundna och kan jobba med alla sorters politiker.

När man behöver få svar på en speciell fråga då tillsätter man en Fokusgrupp som skall ha hand om ärendet. För tillfället har man tolv Fokusgrupper i gång. En fokusgrupp som just nu är aktuell och har varit igång ett tag ett tag, arbetar med en antirasistisk festival som skall har hålits på Sandgrundsudden den 19 maj. Fokusgruppen har planerat allt från anskaffning av pengar till bokning av artister. Namnet på festivalen är ”Lots of Love”.

En annan Fokusgrupp som man har haft i gång är Solaparken  eller ”Betongparken” som den kallas i folkmun. Den är till för extremsportare som exempelvis sysslar med skateboard, BMX och inlines. Man är i början på planeringsstadiet  för denna park  och man får fortsätta med denna fråga nästa år.

Det var för tolv år sedan som ungdomsfullmäktige startades i Karlstad. En person från kommunen fick i uppgift att ta reda på vad ungdomarna ville ha att göra i Karlstad. Den första stora frågan var kulturhuset UNO som man höll på med under flera år.

Sveriges ungdomsråd, en samarbets- och intresseorganisation för landets ungdomdråd, hade en kongress i Karlstad i mars. Då fick Karlstad kommun möjlighet att visa upp sig. Sveriges ungdomsråds uppgift är att stödja olika lokala ungdomsråd i Sverige, exempelvis vid starten av nya ungdomsråd. Arda Eken blev invald i Sveriges ungdomsråds styrelse vid årsmötet i Karlstad i mars.

Text: Olle Stagnér

Foto: Mattias Fahlgren

Delaktighet på många plan

I rymliga lokaler vid Västra Torggatan i centrala Karlstad finns ungdomens hus Uno. Här träffar ASP Bladets utsände enhetschef Jessicka Frick. Vi sätter oss i det luftiga och ljusa caféet som är Unos hjärta över en kopp kaffe, för att prata om hur Uno arbetar med ungdomar.

I februari 2005 öppnandes dörrar till NWT:s gamla lokaler som hade byggts om för att ta emot kommunens ungdomar. Det som minner om tidningens verksamhet är traversen som hänger i taket ovanför cafédelen, där en gång tryckpressarna stod. På 2090 kvadratmeter finns det mycket plats. På Uno samsas en mängd olika aktiviteter som exempelvis dans, musik och design. När Uno öppnade för sju år sedan var det ett unikt koncept i Sverige. Jessicka berättar att Uno har tagit emot många studiebesök från hela Sverige som ville se hur verksamheten fungerar.

Uno kan vid första anblicken uppfattas som en stor fritidsgård. Jessicka som har lång erfarenhet av fritidsgårdar menar det finns stora skillnader mellan dessa två. På en fritidsgård följer man samma personer under en lång tid. Ungdomarna kommer dessutom från ett specifikt område, medan Uno har hela Karlstad kommun och närliggande kommuner som upptagningsområden.

– På en fritidsgård jobbar man mer med de bärande relationerna. Man känner varandra och ungdomarna vet vem fritidsledaren är och ett förtroende byggs upp, förklarar Jessicka Frick.

På Uno styrs arbetet mer av ett projekttänkande. Det kan komma ett gäng ungdomar som vill arrangera en spelning. Jessicka jobbar med dem tills konserten är över och sedan skiljs deras vägar åt. Det blir mer tillfälliga kontakter på Uno än på en fritidsgård.

Något som Jessicka Frick har tagit med sig från arbetet i fritidsgårdarna är vikten av att se människan.

– Alla ska kunna ses och speciellt de som inte tar plats, säger hon.

 

Inflytande genom dialog

– Grundtanken med Uno är att vara en central och kreativ plats och att det ska finnas plats och rum för alla, säger Jessicka Frick.

Ur denna grundtanke har det vuxit fram mycket som har berikat ungdomskulturen i Karlstad. Under årens lopp har ungdomarna och personalen format Uno till vad det är idag.

 Ungdomarna är med på alla plan. De får vara med och tycka och ge förslag men bestämmanderätten ligger i personalens händer. Trots att besluten inte tas direkt av ungdomarna har de stort inflytande i hur verksamheten ser ut.

– Det vore oerhört korkat av oss som personal på Uno att ta beslut utan att ha ungdomarna med oss, menar Jessicka Frick.

Uno är ett dynamiskt hus, där personalen hela tiden för en dialog med ungdomarna om hur verksamheten ska se ut. Mycket av det som händer på Uno kommer ifrån ungdomarna själva. Personalen lyssnar på vad de har för idéer.

– Eftersom vi kontinuerligt frågar vad ungdomarna vill, så ändras verksamheten hela tiden. Huset idag speglar vad ungdomarna vill se just nu. Hur Uno ser ut om fem år vet ingen, för vi i vet inte vad de vill om fem år.

Count 2 ten – mot ungdomsvåld

Uno deltar i ett projekt sedan 2008 som heter Count 2 ten och är en manifestation mot ungdomsvåld. Det var Brottsofferjouren och ungdomsfullmäktige som fick med Uno i arbetet med Count 2 ten. Bakgrunden är att våldet har blivit mycket grövre. Jessicka och Uno kände att något måste göras åt detta. Det har anordnats föreläsningar och utställningar som tog upp problematiken med ungdomsvåldet. Från början var det tänkt att Count 2 Ten skulle vara en engångsföreteelse, men man kom fram till att det behövdes en långsiktig satsning.  Jessicka menar att det år något som måste jobbas med jämt.

Två gånger om året, 22:e februari brottsofferdagen och 2:e oktober Internationella ickevåldsdagen, lyfts ungdomsvåldet till en högre nivå. Jessicka berättar att vid ett tillfälle var Topboy från Fryshuset i Stockholm inbjuden. Topboy är en dansföreställning i monologform som behandlar aktuella fenomen i samhället. De framförde en pjäs som handlade om huliganbråk.

Framtidsdrömmar

Jessickas dröm för framtiden är att Uno ska locka ännu fler ungdomar. Lokalerna är stora och sväljer mycket folk. Det kan finnas 200 personer här och det märks inte, eftersom de flesta väljer att vara i de enskilda rummen. Hon säger att ibland kan man få känslan att ingen är här. Därför är målet i år att få ungdomarna hänga mer i caféet. Uno vill ha besökarna synliga i den öppna ytan som cafédelen utgör.

På det generella planet säger Jessicka att Uno ska vara en plats där man kan förverkliga sina egna idéer.

– Målsättningen är att ungdomar i åldern 16 – 25 ska tänka på Uno om de vill göra något speciellt. Vart kan man göra det? Då ska svaret vara: Uno! Sedan ska ju alla må bra och känna att det finns något vettigt att göra, säger hon.

Text: Henrik Sjöberg

Foto: Per Rhönnstad

 

 

Kulturnatt 2009

Bilder från Kulturnatt 2009 som anordnas av Karlstads Kommun & Värmlands Museum i samarbete med föreningslivet.

Speaker & Foto: Per Rhönnstad

Klipp: Stefan Ek

Grafik: Robert Olsson

Musik: Sparzanza