Etikettarkiv: Upphandling 24

Civilminister med plan för upphandlingar

235432456Ardalan Shekarabi är ny civilminister. I Upphandling 24 presenterar han sin nationella strategi för offentliga upphandlingar.

Han doktorerar i upphandlingsrätt, de senaste åren har han forskat i hur man kan ställa miljömässiga och sociala krav i offentliga upphandlingsfrågor. Inom Finansutskottet har han jobbat politiskt med de här frågorna.

Upphandlingsfrågorna kommer att prioriteras inom den nya regeringen.
– Vi behöver en nationell upphandlingsstrategi och det gäller att stärka upphandlingsstödet, säger Ardalan Shekarabi till Upphandling 24.

Sociala och ekologiska mål
Det skall bli enklare att göra upphandlingar. Det viktiga är att ha en idé om hur pengarna skall användas på bästa sätt.
– Vi skall använda upphandlingarna för att nå sociala och ekologiska mål och främja innovationer och teknisk utveckling i landet, berättar Ardalan Shekarabi.

Han påpekade att det historiska samarbetet mellan den offentliga sektorn och näringslivet ledde till teknisk utveckling som gjorde att vårt land blev rikare.

Det handlar om att ta fram idéer och mål för hur landets offentliga upphandlingar skall genomföras och att bygga upp samverkan med Sveriges kommuner och landsting. Att samordna den offentliga upphandlingen inom den statliga sektorn. Det gäller att satsa på kvalité, effektivitet och innovationer.

Upphandlingsstödet vill han flytta från Konkurrensverket till en ny myndighet. Det skall finnas för att genomföra upphandlingar med hög kvalitet och med strategiskt innehåll.

Hur väl den nya regeringen kommer att kunna driva igenom sin politik, kommer att avgöra hur det kommer att bli med dom nya upphandlingsreglerna.

Text: Olle Stagnér
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet