Etikettarkiv: USB

På Jobbet: Monica Svensson – Socialsekreterare på USB, Vuxenavdelningen

Monica Svensson är socionomen som inte hade tänkt jobba med det hon gör nu, men som ASP Bladet uppfattar det är ”rätt person på rätt plats”. Hon arbetar med utredningar och motivation riktat mot personer med missbruksproblematik.

Berätta om din bakgrund. Hur kom det sig att du började arbeta på USB?   Jag har en rätt brokig bakgrund själv. När jag utbildade mig till socionom så sa jag tidigt att det här området inte var någonting jag hade för avsikt att jobba med, men efter att jag hade varit ute på praktik på USB så blev jag kvar. Först fick jag ett sommarvikariat, sedan ett förnyat vikariat vilket i sin tur följdes upp av en fast tjänst. Rätt nyligen tog jag min socionomexamen dessutom.

Vad tyckte du om utbildningen?  Den var bra, men jag saknade vissa bitar. Det finns en viss risk när man pratar om klient- och brukarperspektiv att det stannar vid ord. Det blir bättre och bättre och jag vill inte vara alltför kategorisk och hård, men det kan se ut på så sätt att man bjuder in ”Kalle, Anders och Britta” som är brukare, och när detta är genomfört så tycker man att detta perspektiv är tillgodosett. Därför är kursen ”Perspektiv på psykiskt lidande och återhämtning”, där Karl-Peter Johansson har en viktig roll väldigt bra.

Vad har du för arbetsuppgifter?  Jag är socialsekreterare på USB, vilket som enhet jobbar med utredning, stöd och behandling. Det innehåller mycket administrativt arbete för min del. Det finns förstås olika anledningar till att människor kommer hit för utredning, men i samband med detta så jobbar jag mycket med motivering och stöd. Ett verktyg i jobbet är MI (motiverande samtal) som är en metod som jag tycker är väldigt bra.

Hur arbetar du med motiverande samtal?  Att motivera på ett bra sätt tycker jag inte handlar om att sitta och tala om för människor hur de ska göra.  Att jag säger att: ”det här blir bra” eller ”nu ska du göra det här”, utan mer att man finns kvar när det är jobbigt. Att man tål att brukaren blir förbannad på en. Samt att man har civilkurage och vågar säga ifrån i olika situationer. Ska jag kunna nå en annan människa måste jag försöka möta personen och visa respekt för denne.

Vilken är anledningen till att du valde att jobba med sociala frågor?  Alla människor har saker som man bär med sig: exempelvis kan det röra sig om psykisk ohälsa, missbruk och så vidare. Även en person som är ute och skriker på Drottninggatan är någons mamma, pappa, son eller dotter. Det som får mig att bli motiverad är att jag har möjligheten att kunna påverka andra människor, hjälpa människor hitta sin egen kraft och kunna se till att de får stöd och insatser. Det är också inspirerande att kunna se hur en människa utvecklas.

Vad har du för tankar om kommunens arbete med utsatta människor?  Rent generellt tycker jag att Karlstad är en bra kommun. Jag är stolt över att vara en del av det här sammanhanget. Jag har jobbat i en mindre kommun tidigare, och det var inte alltid lika roligt kan jag säga. Sen är det klart att vi brister också, i och med att vi är människor. Men det finns en övergripande vision och en grundsyn som är väldigt sund. Den är svår att uttrycka i ord, men man skulle kunna beskriva det som en respektfull atmosfär. Sen finns det förstås mycket som jag skulle vilja ändra på också.

Vilka förändringar skulle du vilja se kring det sociala arbetet på en mer övergripande nivå? Rent generellt så är frågan kring alla människors rätt till bostad viktig. Sen tycker jag även att våldsutsatta kvinnor i missbruk bör uppmärksammas. Att detta ska bli bättre vill väl alla förmodligen, och jag är stolt över att det går framåt här på de punkterna i Karlstad.

Text: Robert Halvarsson Foto: Per Rhönnstad

NY CHEF PÅ USB (utredning, stöd och behandling) ASP/ANA

eva webbEva-Lotta Trüschel, ny enhetschef på USB-enheten under ASP/ANA-avdelningen, delar med sig av sitt eget liv under en trevlig och trivsam pratstund på hennes kontor. USB står för utredning, stöd och behandling.

Hon är 52 år och har tre utflugna barn mellan åldrarna 19-27. Bor i Karlstad och driver en bondgård i Mellerudstorp med sina bröder.

Eva-Lotta har en rejält förankrad grundplattform att stå på då hon  jobbat med socialt arbete i 22 år. Efter utbildningen till Socialpedagog i Malmö under åren 1980-83, började hon arbeta som hemterapeut i Kils kommun och några år senare började hon som socialsekreterare i samma kommun. Därefter har Eva-Lotta jobbat inom socialtjänsten i flera småkommuner främst i Värmland. Hon jobbade även som skolkurator under fem år och det var också i nära samarbete med den sociala sektorn.

De senaste sju åren har hon arbetat som chef för Individ- och familjeomsorgen (IFO). Hon var nere i Dalsland, i Färgelanda, och jobbade som IFO-chef  i drygt tre år. Hennes senaste anställning var som chef på IFO i Forshaga. Innan utbildningen och några år efter arbetade hon under sammanlagt tio år inom Landstingets omsorgsverksamhet, så i hela sitt yrkesverksamma liv har hon verkat i olika former med att stödja människor på olika sätt.

Eva-Lotta uttrycker verkligen en stor glädje över sitt nya jobb och över att äntligen få arbeta i Karlstad, eller som hon själv säger:
– Det är väldigt gôtt att få bo och arbeta inom samma kommun, och så trivs jag väldigt bra i Karlstad.

Hon fortsätter:  -Socialtjänsten har alltid har legat mig varmt om hjärtat. Där finns ständigt en del att förbättra och utveckla, då det inte fungerar optimalt i dag. Jag tycker om socialtjänsten som idé och vill verka för den.

-En av mina målsättningar är att kunna väva samman de olika kulturerna som finns inom USB-enheten för att det ska fungera så smidigt som möjligt för både brukare och personal. Just nu försöker jag lära känna verksamheten och hur den är uppbyggd i sin helhet, samt kika lite på de kringverksamheter som är knutna till enheten”.

Då det är mycket nytt inom kommunen, samt att hon är ny i sin tjänst, gör att Eva-Lotta har en hel del att sätta sig in i. Som IFO-chef hade hon ansvaret om allt från försörjningsstöd, fastställande av faderskap, missbrukshandläggning, socialpsykiatri, dödsboanmälningar till barnavårdsutredningar. Som enhetschef på USB kan hon koncentrera sig på ett fåtal av socialtjänstens arbetsuppgifter.

Det var en mycket trivsam pratsund med en trevlig människa och jag kan bara önska henne allt gott.

Text: Thomas Andersson Foto: Per Rhönnstad