Etikettarkiv: vuxna

Projektet med valfrihet

77777”Olika Avtryck” är ett treårigt projekt för att öka utbud och valmöjligheter för vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning. Karin Bohlin Hogen berättar om Olika Avtryck i projektets informationsfilm med samma namn.

– Vi såg att efter gymnasiesärskolan fanns inte mycket att välja på. Man kanske får en praktikplats eller en daglig verksamhetsplats. Detta säger Karin Bohlin Hogen, som är projektledare på Olika Avtryck. De bestämde sig för att starta ett projekt som erbjuder aktiviteter för den aktuella målgruppen. Aktiviteter såsom konstnärligt kreativt skapande, vilket innebär musik, hantverk, scenkonst samt bild och form erbjuds.

På Ingesunds folkhögskola i Arvika tillhandahåller Olika Avtryck en ettårig kurs i konstnärligt skapande. 2015 var de nio deltagare. Man har även studiecirklar genom studiefrämjandet som bygger på det som deltagarna vill göra, men dessa utgår ändå från samma segment som den ettåriga kursen, berättar Karin Bohlin Hogen vidare.

I projektet ingår folkhögskolorna Ingesund och Kyrkerud, Studiefrämjandet, Rackstadsmuseet, Arvika, Eda och Årjängs kommuner samt föreningen FUB (Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna).

– Till workshopen på Rackstadmuseet bjuder vi in människor som vanligtvis går på daglig verksamhet, och de får lära sig olika konstnärliga tekniker, exemplifierar Karin.
Projektledningen såg ganska tidigt att om de skulle nå den primära målgruppen, som är människor med intellektuell funktionsnedsättning, så krävdes det att de började jobba med dem som arbetar runt omkring. För denna ”sekundära målgrupp” såg man att det behövdes fortbildning, kompetensutveckling, inspiration och nya metoder. Olika Avtryck jobbar även opinionsbildande, och anser att det behövs mycket mer kunskap.

– Det vi hoppas och tror i det här projektet är att vi har gjort det vi heter, det vill säga olika avtryck. Och att det finns en möjlighet för människor i primär målgrupp att få en chans att välja, i stället för att någon annan väljer. Men för att välja så krävs det att det finns alternativ, minst två saker, om man skall kunna välja överhuvudtaget.

Text: Maria Lundby Bohlin
Källa: Projektets film
”Olika Avtryck” som hittas på Youtube,
samt www.olikaavtryck.se

Ta till vara på de äldre

Vuxna elever i gymnasieklasserna ger en bättre arbetsmiljö, då det blir mindre stök, de vuxna har en lugnande effekt och diskussionerna blir mer seriösa. ASP Bladet har bland annat pratat med Milla och Henrik, som genom äldre har lärt sig att vara mer tålmodiga.

De menar att det är viktigt att inte lösa problem för snabbt. Ofta hjälper det att sova på saken. Löser man problem för snabbt lär man upptäcka bättre lösningar några dagar senare. Detta lugna förhållningssätt har de lärt sig genom äldre.

Vad har du lärt dig av tidigare generationer? Jag ställer frågan på olika diskussionsforum på Internet. En kvinna på nätet under alias Geta menar att hon har blivit klokare och har fått mer humor: ”nu är jag gammal men det jag har lärt mig av äldre är att skämta.”

En tjej skriver att hon lärt sig orientera, spika, dra i skruv med skruvdragare – hon lärde mig bli händig helt enkelt. Hon tycker att hon har lärt sig mycket av äldre genom åren. Även orientering har hon blivit duktig på, där kan man precis som många andra områden dra nytta av de äldres kunskaper.

En person som heter Julia berättar att hon har lärt sig göra jättegoda kakor tillsammans med sin mormor. Julia säger med en skämtsam ton att hennes föräldrar lärt henne att prata för många år sedan, men att de kanske ångrar att de gjort det eftersom hon aldrig slutat prata.

Jens säger att hans morfar lärde honom tälja barkbåtar och visselpipor. På en lärarutbildning han sökt var han en av mindre än 10 % som kom in. Han berättar att han hade nytta av att ha lärt sig skriva väl genom familjeföretaget, som är ett tryckeri.


Intressanta intressen

Jens fick också sitt fotografiintresse av sin far och de hade ett eget mörkrum i barndomshemmet. Intresset av tavlor och böcker hemma finns där som följd av att bland annat pappan uppmuntrade honom att förkovra sig. Som barn var de mycket ute gick i skogen med matsäck, lärde sig uppskatta naturen och lärde sig namn och läten på olika fåglar.

Victoria har lärt sig att det är viktigt att försöka leva här och nu; att njuta av det man har och acceptera det som är. Hon säger att det är viktigt att använda sina erfarenheter till att bli starkare: livet är för kort för att hata och bråka.

En anonym röst säger att han/hon att man ska ha små utgifter, det är viktigare än att ha höga inkomster. Eftersom äldre naturligtvis vet mer om världen än vad unga gör, bör man intressera sig om vad de har att berätta om förr i tiden. För hundra år sedan såg samhället radikalt annorlunda ut än nu.

”Han med Parkinson”

En tjej som heter Hanna jobbar inom äldrevården, och berättar för ASP Bladet om en gammal dam som länge varit med i norska Frelsningsarmén. Damen sa att ”ett bönnebarn går aldrig fortapt”, man ska alltså aldrig ska ge upp hoppet, genom att be gör man mycket för en medmänniska. Vid ett annat tillfälle sa damen att ”man ska inte odla sjukdom” och ha för mycket fokus på sig själv och sitt. Se människan och inte bara tänka att det är ”han med Parkinson.”

Hanna berättar vidare att det finns flera saker som hon inte riktigt trodde på innan hon upplevde det själv, till exempel det där som ”alla gamla” sa när man var liten; tiden går så fort, barn blir så stora, och att det är så trist när det blir mörkare på hösten. Inte förstod man sig på det förens nu, när man själv är vuxen.

I olika länder och kulturer har man väldigt skilda syner på äldre och hur de ska behandlas. Om man i stället för att visualisera ett vårdpaket, är det nyttigt att se äldre som människor och ta tillvara den kunskap som de besitter. Men viktigaste av allt är ändå: man kan vara vänner över generationsgränser!

Text och Illustration: Maria Lundby Bohlin

 

Bästa tipset från äldre:

– Gör någonting roligt när du är nere

– Håll på dina rutiner

– Man skall förlåta varandra

– Livet går vidare

– Somna aldrig från din partner utan att ha försonats först.

– Var generös mot dem som behöver hjälp.