Etikettarkiv: Zyprexa

Hypomani – En fulladdad duracellkanin

”Jag mår skitbra! Jag har aldrig mått såhär bra!” Personen med hypomani kan må bra just där och då, men tillståndet kan dra med sig bekymmer, så som ekonomiska och sociala problem som är svåra att reparera.

Inom det bipolära spektret finns många delar: depression, mani, mix, cyklotymi och hypomani. Hypomani ingår i diagnosen bipolär typ 2, tillsammans med återkommande depressioner. Hypomani är en mildare form av mani, man har ett höjt stämningsläge, men till skillnad från mani så kräver hypomani sällan sjukhusvård. Patienten kan också ofta själv märka av att hon börjar dra iväg.

Hypomani kan triggas av att man sover för lite. Några som lider utav depression kan få hypomani av antidepressiva läkemedel, en så kallad ”switch”, samma kan hända om en deprimerad person får ECT-behandling (El-behandling). Andra orsaker kan vara drogmissbruk eller hög ämnesomsättning, så kallad hypertyreos.

Symtom

Vid hypomani kan man känna minskat behov av sömn och precis som vid manier så kan sömnlösheten öka symtomen. Man känner sig mer aktiv, kreativ, produktiv och blir mer impulsiv. Personen kan känna att den klarar av saker som andra inte kan och att han är en speciellt viktig person.

Många pratar snabbt och mycket, ett så kallat forcerat talflöde, som kan vara svårt att avbryta, men personen kan lätt bli avledd, talet är intensivt och personen kan till exempel ringa vänner mitt i natten. Tankarna blixtrar och idéerna är många. Hon kan bli rastlös och aktiv i den grad att omgivningen blir orolig, och deltar i roliga upptåg utan att se eller bry sig om faror och konsekvenser av handlingarna.

Vid hypomani kan man ha förhöjd självkänsla och vara irritabel. Sömnbehovet minskar och man kan känna sig utvilad efter bara tre timmars sömn. Man har en ökad och målinriktad aktivitet, patienten kan t ex vara intensivt engagerad beträffande arbete, skola, socialt eller vara psykomotorisk agiterad.

För att ens symtom skall kallas hypomani skall symtomen sitta i minst fyra dagar. Symtomen är inte så enkla som att man blir ”jätteglad” utan innefattar också negativa symtom som att man lättare kan bli irriterad och arg och kan skrika åt folk. Episoderna kan leda till ekonomiska utsvävningar ”allt löser sig”, kritiklöshet och ogenomtänkta sexuella förbindelser, vilket kan ge negativa eftereffekter även efter att personen blivit frisk.

För att man skall räknas som hypoman skall stämningsläget vara uppenbart annorlunda från personens vanliga beteende och vara uppenbart för omgivningen. Om en person har en hypomani som sträcker sig över två år så kallas det cyklotymi. Många projekt sätts igång, men få avslutas, till exempel att måla om, laga komplicerad mat som aldrig äts upp eller att sälja sin bostad.

Diagnosticering

Runt 2 procent av Sveriges befolkning är bipolära. För att diagnosticera hypomani används oftast DSM-IV (DSM-4), den amerikanska diagnosmanualen för psykiatriska störningar. Hereditet (ärftlighet) är en hjälp i diagnosticeringen. Sedan använder man skattningsskalor, anamnes (sjukhistoria), kriterier och samtal, klinisk undersökning. Tillsammans med vetenskap och beprövad erfarenhet är detta grund för diagnos.

Hur behandlas hypomani?

Om personen äter antidepressiv medicinering kan denna sättas ut eller minskas. Man kan även lägga till stämningsstabiliserande medicin ”uppifrån”, alltså mot mani, för att sänka uppvarvningen. Den vanligaste medicinen är litium, som har använts sedan 1949 för behandling av bipolär sjukdom, upptäckt av Cade. Andra mediciner är valproat, topimax och antipsykotiska mediciner så som Zyprexa och Seroquel. Det bästa är att ha regelbundna vanor och försöka undvika stress. Då hypomani kan triggas av sömnlöshet kan en natts god sömn ibland minska symtomen.

Text: Maria Lundby Bohlin Foto: Robert Halvarsson

Superhäxan – En viktig medicin

Zyprexa är ett antipsykotikum, neuroleptika, som används vid schizofreni mot hallucinationer. Den används även vid vanföreställningar och vid mani hos personer med bipolär sjukdom.

Medicinen är omdebatterad därför att många går kraftigt upp i vikt av den. Å andra sidan är den omtyckt, då den är mycket bra för sitt syfte utan att ha lika mycket biverkningar som de tidigare neuroleptiska preparaten har. Medicinen godkändes 1996 av Läkemedelsverket för behandling av schizofreni och andra psykoser, mani, vid bipolär sjukdom och som underhållsbehandling vid bipolär sjukdom. Den är ett neuroleptikum, alltså ett läkemedel för att behandla psykoser, hallucinationer och vanföreställningar och fungerar också dämpande, varvid den används vid uppvarvning för att få personen ner till en mer normal nivå.

Zyprexa anses tillsammans med Leponex vara de läkemedel med starkast antipsykotisk effekt, 20% bättre än liknande preparat, den förste har dock en bättre stämningsstabiliserande effekt än Leponex, som används främst mot terapiresistent schizofreni. Utöver Zyprexa används också Seroquel vid bipolär sjukdom. Kritiker menar dock att företaget Ely Lilly som gör Zyprexa, vinklat studierna till Zyprexas fördel.

Zyprexa var 2007-2008 det nionde mest sålda läkemedlet i Sverige sett i pengar och den var det enda antipsykotiska läkemedlet på listan. Zyprexa används ofta som akutmedicin då effekten kommer inom några få timmar. En del fortsätter med läkemedlet vidare och Zyprexa är den antipsykotika i Sverige som har minst behandlingsavbrott.

Biverkningar

De kommentarer jag fick vid diskussionsforum på Internet då jag skulle börja med Zyprexa var ”stackars dig, du kommer gå upp jättemycket i vikt!” Det gjorde jag, jag gick upp 15kg på två månader, därefter planade kurvan ut. Men de andra ryktena stämde också, jag fick betydligt mindre psykotiska symtom än av tidigare läkemedel och slapp också att känna mig som en Zombie. Omgivningen tycker att jag har blivit avtrubbad, men i så pass liten grad att jag nu fungerar som människa igen.

Jag lade upp en frågeställning runt min Zyprexaartikel på schizofreniforumet Viska och kommentarerna om Zyprexa var inte nådiga. Issa-Elise skriver att hon gick upp i vikt 50kg på kort tid, fick diabetes och muskelproblem. Poppy säger hon fick muskelryckningar. Ensamflickan tyckte hon blev trött och avstängd, hon gick däremot inte upp av medicinen utan snarare ner. Saara använde den en kort tid, men slutade på grund av extrema hungerkänslor, hon åt mycket utan att känna mättnad och gick upp i vikt. Koi fick muskelryckningar, hög puls och lågt blodtryck och hamnade på akuten.

En kommentar fick jag som var positiv, från killergirl; ”Har ätit Zyprexa i ca 5 år, det är den som ger mest resultat för mig. Har minskat psykoserna och dämpat rösterna lite. Dock blir jag dålig ibland trots medicinen. Har gått upp 25kg av den men det är den enda som hjälper mig just nu. […] av Zyprexa får jag enormt sug efter mat och sötsaker. Blir lite avtrubbad i mina känslor av den. Går liksom en zombie, men det är bättre än att vara psykotisk.”

Jag ställde även en öppen fråga till min artikel på Bipolärforum Chai tycker att Zyprexa var bra psykiskt; ”Jag hade inte så stökiga och konstiga tankar, inget självskadebeteende, mindre ångest och bättre sömn”, men stod inte ut längre än två månader av den snabba viktuppgången; två kilo per vecka. ”Det är tråkigt att detta läkemedel dras med den biverkningen för många (inte för alla).”

Ia på Bipolärforum säger att hon mår rätt bra av Zyprexa, hon har dock använt dem kortare perioder vid behov. ”Den samlar ihop mig om du förstår hur jag menar”. Hon tar den sällan för hon går upp i vikt snabbt av den; 7-8kg på fyra veckor. Ia säger att det är ett potent preparat med en vidrig bieffekt. ”Tänk om de kunde göra Zyprexa utan det som gör viktuppgången”

Slutligen

Zyprexa är snabbverkande och ger effekt inom några få timmar, flera säger att de bara vill ha den som vid behovsmedicin eller i akuta stadier på grund av risken för viktuppgång. Den är mycket bra mot hallucinationer och mani och har få andra bieffekter, framför allt blir man inte trött och sederad av den liksom många andra antipsykotika. Men viktigast av allt: alla mediciner fungerar annorlunda på olika personer. Vad som passar får man pröva sig fram till.

Text: Maria Lundby Bohlin

Fakta:

Enligt läkar-FASS räknas viktuppgång som en ”mycket vanlig” bieffekt vid Zyprexabehandling, vilket innebär att mer än en av tio drabbas:

Kliniskt signifikant viktuppgång observerades för alla grupper jämfört med Body Mass Index (BMI) vid studiens start. Vid korttidsbehandling (median behandlingstid 47 dagar) var viktuppgång med ≥7% jämfört med kroppsvikten vid studiens början mycket vanligt (22,2%), viktuppgång med ≥15% var vanligt (4,2%) och ≥25% var mindre vanligt (0,8%).

Under långtidsbehandling (minst 48 veckor) var det mycket vanligt (64,4%, 31,7% respektive 12,3%) att patienterna fick en viktuppgång på ≥7%, ≥15% och ≥25% jämfört med kroppsvikten vid studiens början.

Att leva livet fullt ut!

I maj 2008 hade forumet Bipolarna, en webbsajt om bipolär sjukdom, just startats av Bosse, som själv är bipolär. Han såg det som viktigt att ha en plats där bipolära kan umgås och diskutera sjukdom och medicin och annat som tillhör sjukdomen, med andra som faktiskt förstår vad det innebär.

Jag hör av mig till Bosse som driver sidan. ”Bipolarna är en kunskapsbank och mötesplats för personer med diagnosen bipolär sjukdom och deras anhöriga. I skrivande stund, mars 2011, finns 1961 registrerade medlemmar” säger han. För att vara medlem behöver man inte uppge någon information, därför är han osäker på vilka grupper som är vanligast, män, kvinnor, unga eller gamla. Alla medlemmar med diagnos är bipolära, några har utöver bipolär även samsjuklighet, ofta ångest eller ADHD. Det finns också många anhöriga på forumet.

De vanligaste frågorna i forumet är funderingar kring sjukdomen, för Bosses del är det mest frågor angående tekniska saker på sajten. När jag tittar runt på sidan är det en stor bredd på ämnena som diskuteras. Huvudämnen är förstås depression, hypomani/mani, mixed states/blandtillstånd och psykotiska tillstånd, men även andra saker diskuteras, under rubriken övriga ämnen, som musik och husdjur.

Bipolarna är numera en patientförening som jobbar för att minska lidande och lång rehabilitering för personer som lider av psykisk ohälsa. Det som ger Bosse mest glädje är den spontana responsen han möts av i tackbrev, han berättar också att två personer sagt de är vid liv i dag tack vare Bipolarna ”Det är så stort att det är svårt att ta in”. Sidan har utvecklats mycket. Numera har diskussionsforumet blivit till ett community, ett socialt nätverk, med bloggar, videoklipp, fotoalbum, personliga sidor med mera; ett Facebook för bipolära.

Bosse ber om en hand ekonomiskt. ”Det finns inte så mycket att planera. Medlemskapet är gratis och ingenting på sidan kostar någonting. Bipolarna har därför ingen ekonomi. De donationer som kommer in täcker inte ens de fasta kostnaderna för hemsidan. Utan ekonomi går det inte att utveckla Bipolarna mer.
På sin presentation skriver Bosse ”Att leva i de friskas värld är ju skittråkigt. Hur har de stått ut ett helt liv? Å andra sidan, har du inte fått (rätt) medicin än, kan det vara skönt att veta att det finns folk som fattar vad du går igenom när ditt liv tvärnitat rakt ner i avgrunden.”

Bosse ger också exempel på andra saker som forumet kan hjälpa till med ”om du kommer och tycker att du mår bara bra och säger att ’nu ska jag springa maraton och skriva en bok och regissera en pjäs och utveckla ett nytt flygplan och stoppa världssvälten och…’ Då kan det vara bra att du har folk omkring dig som kan skicka över en virtuell ostmacka välpreparerad med litium och Zyprexa.”

Forumet kan även peppa dem som ligger djupast nere, att bli pushad, att få påminnelse och stöd att det faktiskt finns en ny dag, om inte nu, så såsmåningom. ”Det är viktigt att försöka se de positiva sidorna hos sjukdomen” skriver Bosse. Bipolär innebär en stor risk för självmord, men svängningarna kan också ge mycket i kreativitet, världen får starkare färger. Det är viktigt att stötta varandra när man medicinerats ner till ”normaltillstånd” från mani.

Bosse tackar försynen för att han fått bipolär sjukdom. ”Det spelar ingen roll att jag haft perioder då min högsta önskan var att dö, jag tycker ändå att jag totalt sett har haft ett underbart liv! Ingen frisk har haft episoder i livet som varit så fantastiska som jag haft. Vi bipolära är inget annat än eliten när det gäller att ha levt livet fullt ut!”

Text: Maria Lundby Bohlin