Transsexualitet i vår tid

bläTranssexualitet är ett hett ämne, nyligen beslutades det att personer som tvångssteriliserats vid kirurgiska ingrepp för könskorrigering ska få skadestånd. Transsexualitetens historia är rik och bred. Välkommen att lära dig om några av dess milstolpar.

Transsexualitet är ett tillstånd där personen upplever sig, på permanent basis, tillhöra ett annat kön än den biologiska kroppen och könet. Personen upplever att den är felkönad och vill oftast ändra kroppen, kirurgiskt och medicinskt, för att bättre passa in på det upplevda könet. Trans- är ett prefix som betyder över och bortom.

1886 publicerade läkaren Richard von Krafft-Ebing studien ”Psychopatia Sexualis” där han beskrev det som idag skulle kallas transsexualism eller könsdysfori med termen ”metamorphis sexualis paranoia”. Han ansåg att tillståndet kunde botas med psykiatrisk hjälp. Ordet transsexuell användes första gången 1923 och skiljdes härmed från transvestitism. Begreppen har förändrats radikalt från dess inledande användning, men gemensamt är att försöka beskriva oförmågan att identifiera sig med sitt biologiska och sociala kön.

FÖRSTA OPERATIONERNA
Den första operationen man-till-kvinna skedde 1931 då en person genomgick en könskorrektion. Flera individer lyckades få massmedial uppmärksamhet och därmed ökades det vetenskapliga intresset samt allmänintresset. Särskilt hos psykoanalytiker ansågs dock tillståndet kunna botas, eftersom det ansågs bero på störningar och perversioner.

FÖRSTA LYCKADE OPERATIONEN
Under 1960-talet sökte sig fler till sjukvården för könskorrigering. Den första egentligt lyckade operationen skedde 1968 på en kvinna-till-man-patient. Sverige blev 1972 första landet i världen som skapade en lag kring transsexualism; för att få genomgå operation måste personen vara myndig, ogift och svensk medborgare och ha genomgått sterilisering eller vara steril på annat sätt. Från 1972 har cirka 800 personer könskorrigerats i Sverige, med kravet att man steriliseras och att man inte sparar spermier eller ägg.

Steriliseringsvillkoret upphävdes 2013, inga tvångssteriliseringar får längre ske i Sverige, och regeringen hoppas att en ny lag om transsexualitet ska vara på plats 2018.

En del av de transsexuella känner redan som barn att de är i fel kropp, medan hos andra växer det fram i tonåren eller till och med i vuxen ålder. Enligt medicinsk expertis ökar risken för depression, självhat och suicid om personen inte får behandling.

INTE SEXUELL LÄGGNING
Transsexualism och sexuell läggning är två olika saker. En transsexuell person kan vara homo-, bi-, hetero- eller asexuell. Tidigare var kravet att transsexuella efter avslutad behandling skulle identifiera sig som heterosexuella, men det kravet har lyfts.
Av de som söker för medicinsk könskorrigering är det fler biologiska män som gör detta, varför vet man inte. Det sker ett 30-tal operationer i Sverige varje år. Siffran har ökat med tiden. Av personer som upplever sig vara födda i fel kön, förekommer det ofta att personer inte genomgår könskorrigerande kirurgi. Det är vanligare bland kvinna-till-man-fallen, där beror det nog på att operationsresultaten är sämre vid fallosplastik än vid vaginoplastik.

Eftersom statistiken tyder på psykisk ohälsa hos icke-opererade, anses det rimligt att göra det enklare att genomgå könskorrigering, på så sätt hoppas intresseorganisationerna att man också stärker berörda människors psykiska hälsa och välmående.

Text och illustration:
Maria Lundby Bohlin

Om aspbladet

Tidningen ASP Bladet, utgiven av Kooperativet Mediagruppen Karlstad med fokus på sociala frågor i solstaden. Chefredaktör är Robert Halvarsson. Frågor? Maila: kontakt@mediagruppen-karlstad.se

En reaktion till “Transsexualitet i vår tid

  1. Rättelse: Lagen 1972:119 kom inte till för de transsexuella, utan för de intersexuella, så att de lättare skulle kunna korrigera sitt kön. Att sen transsexuella var snabba att haka på är en annan sak.. När sen lagen skulle skrivas om, gick remiss ut till de transsexuella, och inte till de intersexuella, som den ursprungliga lagtexten var skriven till!!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s