VAD ÄR? Socialpsykiatri

Vi har under detta år en artikelserie som vi kallar ”Vad är?” Här förklarar vi olika saker. Denna gång ska vi reda ut begreppet ”Socialpsykiatri”.

Begreppet Socialpsykiatri
Termen socialpsykiatri innebär att se psykiatri ur ett socialt perspektiv. Socialpsykiatri kan stå för flera olika saker. Det kan betyda att man organiserar psykiatrin på ett speciellt sätt, eller att socialpsykologiska och sociologiska teorier får påverka psykiatrins olika verksamheter. Socialpsykiatri kan också ses som ett sätt att förhålla sig, eller som en teori, där man betonar sidor av psykiatrin som inte utgörs av medicinska aspekter. (Andersson Höglund & Hedman Ahlström, Socialpsykiatri, s. 10)

Med tiden har socialpsykiatri alltmer kommit att avse den kommunala psykiatrin. Det är denna aspekt som den här artikeln handlar om.

Kommunal Socialpsykiatri
När en person med psykisk funktionsnedsättning behöver sociala insatser för att klara sin dagliga livsföring är det kommunens ansvar. Kommunen ansvarar också för att olika hjälpinsatser samordnas och att olika aktörer samverkar kring brukaren. De verksamheter som har byggts upp i kommunerna som berör personer med psykiska funktionsnedsättningar är boende och boendestöd, sysselsättning, fritid, habilitering och rehabilitering. (Anfört arbete, s. 71)

Socialpsykiatri i Karlstads kommun
För cirka 1 år sedan slogs Avdelningen för Socialpsykiatri ihop med Avdelningen för Alkohol & Narkotika. Hur den nya Avdelningen för Socialpsykiatri, Alkohol och Narkotika (ASP-ANA) är organiserat, framgår av nedanstående bild:

Avdelningen har tre målgrupper/ansvarsområden:

  • Personer med psykisk funktionsnedsättning
  • Personer med psykisk ohälsa/funktionsnedsättning och missbruksproblematik
  • Personer med missbruksproblematik

Med sitt arbete vill man stödja brukaren/klienten på vägen till återhämtning. Med stöd i egen bostad, särskilda boendeformer och med sysselsättning vill man skapa förutsättningar till en förbättrad livssituation.

Brukaren/klienten ska känna gemenskap, kunna påverka och leva i ett socialt sammanhang. Avdelningen erbjuder en verksamhet som är tillgänglig, välkomnande, kraftfull och attraktiv.

Att ansöka om stöd
Ansökan om stöd i egen bostad, särskilda boendeformer eller sysselsättning görs på en särskild blankett. Blanketten kan fås av mottagningsenheten eller via kommunens hemsida.

Ansökan behandlas sedan av avdelningens team som består av enhetschef, handläggare, sjuksköterska och arbetsterapeut. Därefter träffar handläggare den sökande för att diskutera behovet av stöd innan ett beslut fattas.

När beslutet är fattat förmedlas det till sökanden via handläggare och sjuksköterska och till de som ger stöd i boendet, eller till aktivitetssamordnare som är handledare inom sysselsättning och daglig aktivitet.

Beslutet kan överklagas. Överklagan lämnas in till den som fattat beslutet, som då har möjlighet att ändra det. Görs ingen ändring, vidarebefordrar handläggaren överklagan till Länsrätten.

Text: Karl-Peter Johansson

Om aspbladet

Tidningen ASP Bladet, utgiven av Kooperativet Mediagruppen Karlstad med fokus på sociala frågor i solstaden. Chefredaktör är Robert Halvarsson. Frågor? Maila: kontakt@mediagruppen-karlstad.se

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s